ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 Για ραντεβού καλέστε μας στο 14555

- Χρεώσεις -

ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Κ01

Δωρεάν πακέτο για όλα τα ενήλικα μέλη: Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Κ02

Δωρεάν πακέτο για όλα τα ενήλικα μέλη: Γενική Αίματος, Ουρία, Κρεατίνη, SGOT, SGPT, Ακτινογραφία Θώρακος, Ηλεκτροκαρδιογράφημα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Κ03

Δωρεάν πακέτο για όλα τα ενήλικα μέλη: Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Κ04

Δωρεάν πακέτο για Άνδρες: Γενική αίματος, Ουρία, Σάκχαρο, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Κρεατινίνη, PSA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Κ05

Δωρεάν πακέτο για Γυναίκες: Μαστογραφία κλασική, Γενική Αίματος, Χοληστερίνη, Τεστ ΠΑΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Π06

Δωρεάν πακέτο για όλα τα ενήλικα μέλη: Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Π07

Δωρεάν πακέτο για όλα τα ενήλικα μέλη: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Ολική χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια και για παιδιά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Π08

Δωρεάν πακέτο για όλα τα ενήλικα μέλη: Αιματοκρίτης, Σάκχαρο, Ουρία, Ολική χοληστερίνη, ΤΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Π09

Δωρεάν πακέτο για όλα τα ενήλικα μέλη: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Ολική Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια  ή  Γενική αίματος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Ολική Χοληστερίνη, ΤΚΕ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Π10

Δωρεάν πακέτο : Χοληστερίνη – HDL – LDL – Τριγλυκερίδια – Λιποπρωτείνες VLDL – Ολικά λιπίδια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Π11

Δωρεάν πακέτο : Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, Αιματοκρίτης, Ουρία, Αιμοπετάλια, Κρεατινίνη, Σίδηρος, SGOT, SGPT

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Π12

Δωρεάν  :  Ετήσιο Υπερηχογράφημα: ήπατος, χολής, σπλήνας, παγκρέατος, εντέρου, κοιλιακής αορτής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Π13

Δωρεάν  :  Ηλεκτροκαρδιογράφημα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Σ15

Δωρεάν  :  Δερματοσκοπικός έλεγχος ( έλεγχος των σπίλων)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Σ16

Δωρεάν  :   Μία συνεδρία Laser Alexandrite σε μικρή περιοχή της επιλογής σας (άνω χείλος ή πηγούνι ή παρειές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Σ17

Δωρεάν  :   Πελματογράφημα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΠΑΚΕΤΟΥ: Ι18

Δωρεάν  :   Καθαρισμός στόματος (καθαρισμός χαμόγελου)   

Παρέχεται σε 10 δήμους της Αθήνας.

Οι ανωτέρω δωρεάν παροχές ισχύουν σε συγκεκριμένα Διαγνωστικά, Κλινικές, Ιατρούς και Συνεργάτες του δικτύου ΕΥ CLUB και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει η ενεργοποίησή τους στο τηλέφωνο 14555

Δεν πραγματοποιούνται όλα τα πακέτα σε ένα συνεργάτη.

Οι δωρεάν παροχές δεν ισχύουν αν δεν γίνει η ενεργοποίησή τους.