Εποχικές προσφορές 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΟΥΡΩΝ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ: Γενική Αίματος – ΤΚΕ – Σάκχαρο – Ουρία – Ουρικό οξύ – Κρεατινίνη – Τριγλυκερίδια – Χοληστερίνη – HDL – LDL – SGOT – SGPT – Σίδηρος – Γενική Ούρων με 25€
ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ: Γενική Αίματος – Σίδηρος – Φερριτίνη- Β12 – Φυλλικό οξύ με 18€
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: CEA + AFP + CA 19 – 9 + CA 15 – 3 + Κλινική εξέταση με 38€
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ

 

CHECK-UP Γενικό: Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων με 20€
CHECK-UP Γενικό : Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων – Φερριτίνη με 23€
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΟΛΩΝΟΣ
• Γενική αίματος – Γενική ούρων – Σίδηρος ορού – Σάκχαρο – Χοληστερόλη – HDL-LDL- Τριγλυκερίδια με 12€
Πακέτο Ηπατικού ελέγχου:  Τρανσαμινάσες ( SGOT – SGPT ) – γGT – Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) – Ολικά Λευκώματα και Χολερυθρίνη με  15 ευρώ.  
Πακέτο πλήρους Βιοχημικού ελέγχου:  Γενική αίματος  – Σάκχαρο – Ουρία- Ουρικό οξύ- Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL – LDL – Ολικά Λιπίδια – Κρεατινίνη-Τρανσαμινάσες ( SGOT – SGPT ) – γGT – Νάτριο ( Na ) – Κάλιο ( Κ ) και Φώσφορος (Ρ)  με  22 €
Πακέτο ελέγχου Νεφρού και Σακχαρώδη Διαβήτη: Σάκχαρο – Ουρία- Κρεατινίνη- Νάτριο ( Na ) – Κάλιο ( Κ ) – Ασβέστιο ( Ca ) και  Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη  ( HBA1C ) με  17 €.  

Πακέτο Λιπιδαιμικού ελέγχου: Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- Ολικά Λιπίδια – Λιποπρωτείνες APO( A ) & APO ( B ) & LP ( A ) και Ομοκυστείνη  με  45
Πακέτο Καρκινικών –Νεοπλασματικών δεικτών: CEA – CA 19-9 – CA 72-4 – AFP – CA 15-3 – B –HCG με  45 €. 
 
Πακέτο καρκινικών δεικτών:
Έλεγχος CA ωοθηκών:
CA 125 + CEA + Γενική αίματος με 20 €
Έλεγχος CA ήπατος:
CEA +AFP + SGOT + SGPT + γGT + Γενική αίματος με 17 €
Έλεγχος CA στομάχου:
CA 72-4 + CEA + Γενική αίματος με 20€
Έλεγχος CA παγκρέατος:
CA 19-9 + CEA + Γενική αίματος με 18 €
Έλεγχος CA θυρεοειδούς:
CEA + CT ( Καλσιτοσίνη) + TG ( Θυρεοσφαιρίνη) + TSH + T4 + Γενική αίματος με 32€
Έλεγχος CA εντέρου:
CA 19-9 + CEA + Γενική αίματος με 18 €
Έλεγχος CA προστάτη: PSA + Free PSA + FPSA/PSA + λόγος ( RATIO ) + Γενική αίματος με 22 €
Έλεγχος CA όρχεων: AFP + B-hcg + NSE + Γενική αίματος με 58€
•Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμωδών νοσημάτων: VDRL ( Αντιτρεπονημικά Αντισώματα) + HCV Αντισώματα Ηπατίτιδας C + Αντισώματα ιού HIVI – II + HbsAg ( αντιγόνο Ηπατίτιδας Β ) + Anti-Hbs (Αντισώματα Ηπατίτιδας ) με 38€
• ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΝ VLEIDEN ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G1691 ή R506Q  με 55 €  
ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210  με 55 €   ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  C677T  με 55 € ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  677/1298  με 62 €   PAI – I  ( 4G/5G )   με 55 € 

GPIa  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C807T   με 55 €  

GPIIIa  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ HPA-1 L33P   με 95

ΠΑΡΑΓΩΝ XIII ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ V34L  με 95

ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ – β ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ – 455G>A  με 95 €

 

• ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ  (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΩΝ)

 – ΠΑΚΕΤΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ:

ΠΑΡΑΓΩΝ VLEIDEN ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G1691 ή R506Q  + ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210     με 73

 – ΠΑΚΕΤΟ  ΤΡΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ:

ΠΑΡΑΓΩΝ VLEIDEN ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G1691 ή R506Q  + ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  C677T  + ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  Α1298C   με 92 €

ΠΑΚΕΤΟ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ:

ΠΑΡΑΓΩΝ VLEIDEN ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G1691 ή R506Q  + ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  C677T  + ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  Α1298C +  ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210  με 97 €  

 • ΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ F508del ( 54%)  με 55  €  

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 3 ( 65% )   με 75 €

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 29 ( 78%)  με 133

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 37 (83%)  με  172  €  

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ  ΠΛΗΡΗΣ  ( 99% )  με  445 €

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
CHECK-UP Γενικό: Γενική αίματος-Σάκχαρο-Χοληστερίνη –Τριγλυκερίδια -SGOT-SGPT-γGT-Σίδηρος –Γενική Ούρων -Ακτινογραφία Θώρακος με 28€
CHECK-UP Γενικό: Γενική αίματος, Σάκχαρο- Χοληστερίνη –Τριγλυκερίδια -SGOT-SGPT-γGT-Σίδηρος με 20€
Προγεννητικός έλεγχος: Γενική αίματος -Σάκχαρο-Ηλεκτροφορηση αιμοσφαιρίνης -Ομάδα αίματος -Γενική εξέταση ούρων-CMV IGG-IGM – TOXO IGG-IGM ΕΡΥΘΡΑ IGG-IGM -HIV -HBSAG – HCV -Κ/α κολπικού εκκρίματος αερόβια αναερόβια – μικροσκοπική εξέταση μυκόπλασμα – ουρεόπλασμα με 95€
Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων: Αυστραλιανό Αντιγόνο ( HBsAg) + Ηπατίτιδα C ( HCV ) + HIV I + HIV II (AIDS) με 30€
ΜΑΡΟΥΣΙ
•Γενική αίματος – σάκχαρο – χολήστερίνη – τριγλυκερίδια – ΤΚΕ- ουρία – ουρικό οξύ με 15€
• Γενική αίματος – σάκχαρο – χολήστερίνη – τριγλυκερίδια – ΤΚΕ- ουρία – ουρικό οξύ – γgt – HDL – LDL – Αθηρωματικός δείκτης – κρεατινίνη – Na ( Νάτριο ) με 25€
Ελεγχος αναιμίας: Γενική αίματος – Σίδηρος – Φερριτίνη – Φυλικό οξύ με 16€
Ελεγχος υπερχοληστεριναιμίας: Χοληστερίνη – HDL – LDL – Τριγλυκερίδια – Αθηρωματικός δείκτης – Ολικά λιπίδια με 15€
Έλεγχος διαβήτη: Σάκχαρο – Γλυκοζυλιωμένη με 10€
Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων: Αυστραλιανό Αντιγόνο ( HBsAg) + Ηπατίτιδα C ( HCV ) + HIV I + HIV με 25€
Καρκινικοί δείκτες Ανδρών: CEA, AFP, CA-19-9, PSA, CA50 με 45€
Καρκινικοί δείκτες Γυναικών: CEA, AFP, CA-15-3, CA-19-9, CA-I-25 με 45€
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ -ΑΘΗΝΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ
CHECK-UP Γενικό: Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων με 23€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ
CHECK-UP 1: Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων – Φερριτίνη με 20€
CHECK-UP 2: Γενική Αίματος-Σάκχαρο-Ουρία-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- yGT-ALP-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων – Φερριτίνη με 18€
CHECK-UP 3: Γενική Αίματος-Σάκχαρο-Ουρία-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- SGOT-SGPT με 13€
CHECK-UP 3: Γενική Αίματος-Σάκχαρο-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη με 9€
Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων: Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) +Ηπατίτιδα C (HCV)+HIV I+HIV με 23€
Καρκινικοί Δείκτες: CEA, CA 15-3, C 19-9, CA 125  με 30€
PT (Χρόνος Προθρομβίνης)  με 5€
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Προληπτικός έλεγχος Διαβήτη: Γενική Αίματος + Σάκχαρο + Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη + Κρεατινίνη + Μικροαλβουμίνη Ούρων με 20€
Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων: Αυστραλιανό Αντιγόνο ( HBsAg) + HIV I + HIV II (AIDS) + VDRL + Έρπης 2 IGG-IGM με 40€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  Γενική αίματος  – Σάκχαρο – Ουρία- Ουρικό οξύ- Τριγλυκερίδια – Χοληστερίνη- HDL – LDL – Ολικά Λιπίδια – Κρεατινίνη- Ηπατικοί Δείκτες( SGOT – SGPT – γ-GT) – Νάτριο – Κάλιο – Σίδηρος – Φώσφορος – Δείκτες λοιμώξεων και φλεγμονών (C.R.P.) – Γενική ούρων με  10 €  
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ:
     α)ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  Γενική αίματος  – Σάκχαρο – Ουρία- Ουρικό οξύ- Τριγλυκερίδια – Χοληστερίνη- HDL – LDL – Ολικά Λιπίδια – Κρεατινίνη- Ηπατικοί Δείκτες( SGOT – SGPT – γ-GT) – Νάτριο – Κάλιο – Σίδηρος – Φώσφορος – Δείκτες λοιμώξεων και φλεγμονών (C.R.P.) – Γενική ούρων
     β)ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ:(Άνω Κοιλία:ήπαρ+χολή+σπλήνα+πάγκρεας+εντέρων+κοιλιακή αορτή) + (Κάτω Κοιλία:νεφροί+ουροδόχος κύστη+γεννητικών οργάνων+προστάτης)
     γ)Η.Κ.Γ. (Ηλεκτροκαρδιογράφημα)
     δ)Κλινική εξέταση, διάγνωση και αγωγή απο ειδικό παθολόγο  όλο το πακέτο με 25 ευρώ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  (Cea,ca15,3,ca19,9,afp,ca125) με  19 € 
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ:  (Psa/Cea,ca15,3,ca19,9,afp) με  19 €
Δοκιμασία Ορμονικού ελέγχου ( FSH, LH, TSH) με 19€

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

 

• ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΑΚΧΑΡΟ, SGOT, SGPΤ, HDL, LDL, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩN με 20€
• ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP : ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, HDL, LDL, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ με 10€

 


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΑΚΧΑΡΟ, SGOT, SGPΤ, HDL, LDL, ΤΚΕ, ΣΙΔΗΡΟΣ με 25€
• ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΑΚΧΑΡΟ, SGOT, SGPΤ, HDL, LDL, ΤΚΕ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ με 32€

 


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΡΟΔΟΣ

 

CHECK-UP Γενικό :   Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη -Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων  με 23
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1:  Τ3 – Τ4 – ΤSH με 20€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 2:  FreeT3 + FreeT4 + TSH με 30
• Γενική ούρων & Καλλιέργεια ούρων με 6

 


ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΚΟΛΩΝΟΣ
Έλεγχος Κυήσεως Βήτα – Χοριακή (B-HCG) με 15€
Έλεγχος Κυήσεως με εξέταση Ούρων με 9€
• Προγεννητικός έλεγχος ( Check Up 1ου Τριμήνου):  Γενική Αίματος + Γενική Ούρων + Ουρία + Σάκχαρο + Σίδηρος + Φερριτίνη + Ομάδα αίματος + Rhesus + Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης + Τεστ Δρεπανώσεως + Αντιγόνο Ηπατίτιδας Β  ( HbsAg )  + HCV Αντισώματα Ηπατίτιδας  C + Αντισώματα ιού  HIV I – II + Αντισώματα Ερυθράς IgG & IgM + Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού ( CMV) IgG & IgM + Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG & IgM + VDRL ( Αντιτρεπονημικά Αντισώματα) + TSH  Θυρεοειδότροπος Ορμόνη  με  80  

• Πλήρης καλλιέργεια κολπικού υγρού:   Άμεση Μικροσκοπική Εξέταση  + Αερόβια + Αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού + Έλεγχος για Μυκόπλασμα – Ουρεόπλασμα – Χλαμύδια      με  28

• Ορμονικός έλεγχος Υπογονιμότητας:  LH (Ωχρινοποιητική Ορμόνη)FSH  ( Θυλακιότροπος Ορμόνη )+ Δ4  ( Ανδροστενεδιόνη )  +TSH  (Θυρεοειδότροπος Ορμόνη)   + PRL ( προλακτίνη)  + S-DHEA ( Θειϊκή Δευδροεπιανδροστερόνη )   με  48 €  

• Ορμονικός έλεγχος πολυκυστικών Ωοθηκών:  LH (Ωχρινοποιητική Ορμόνη)FSH  ( Θυλακιότροπος Ορμόνη )+ Ε2  ( Οιστραδιόλη) + TESTO ( Τεστοστερόνη)  + Δ4  ( Ανδροστενεδιόνη )  + SHBG  Δεσμευτική Σφαιρίνη των Φυλετικών Ορμονών  με  48 €  

ΛΟΙΠΟΙ  ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΙΟΙ

CHLAMYDIA  PNEUMONIAE     με  110€

CHLAMYDIA   TRACHOMATIS     με  85  €

HPV   DNA     με  110  €

M. TUBERCULOSIS με 110  ευρώ.  

MYCOPLASMA   HOMINIS     με  85  €

MYCOPLASMA   PNEUMONIAE     με  110

TOXOPLASMA   GONDII     με  115

UREOPLASMA   UREALITICUM     με  85

ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Test Pap ( Τεστ Παπανικολάου ) κλασσικό με 15€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Test Pap thin prep (Τεστ Παπανικολάου Υγρής φάσης ) + Υπέρηχος Γεννητικών οργάνων + Κλινική εξέταση, αξιολόγηση και διάγνωση από ιατρό με 39€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΤΕΣΤ ΠΑΠ – Υπέρηχος ωοθηκών – μήτρας και σαλπίγγων – ουροδόχου κύστεως και ουρητήρων – Υπερηχογράφημα Μαστών – Ψηλάφιση μαστών απο ειδικό ιατρό ογκολόγο – Κλινική Εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απο ειδικό ιατρό ογκολόγο με 37€
ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΤΕΣΤ ΠΑΠ – Υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων – Κλινική Εξέταση και διάγνωση απο γιατρό γυναικολόγο (με παρουσία μαίας) με 25€
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 2 σημεία (Ισχύο και σπονδυλική στήλη) + ασβέστιο αίματος + μαγνήσιο + TSH +αλκαλική φωσφατάση + κλινική εξέταση, διάγνωση και αξιολόγηση απο ειδικό παθολόγο με 49€
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
•Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχος μαστών με 45€
•Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχος μαστών και ΤΕΣΤ ΠΑΠ με 55€
•Ψηφιακή μαστογραφία με 35€
•ΤΕΣΤ ΠΑΠ κλασσικό   με 13€
Πλήρης καλλιέργεια κολπικού υγρού: Άμεση μικροσκοπική εξέταση + Αερόβια + Αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού + Έλεγχος για Μυκόπλασμα – Ουρεόπλασμα – Χλαμύδια + ΤΕΣΤ ΠΑΠ με 44€
ΥΜΗΤΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑΔΑ
•Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχος μαστών με 30€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
•Test Pap και ενδοκολπικός υπέρηχος  με 25€
•Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχος μαστών με 25€
Πλήρης καλλιέργεια κολπικού υγρού: Άμεση μικροσκοπική εξέταση + Αερόβια + Αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού + Έλεγχος για Μυκόπλασμα – Ουρεόπλασμα – Χλαμύδια με 25€
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 2 σημεία (Ισχύο και σπονδυλική στήλη) + ασβέστιο αίματος με 30€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
•Test Pap thin prep (Τεστ Παπανικολάου υγρής φάσης)  με 20€
•Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχος μαστών με 28€
•Ψηφιακή μαστογραφία με 25€
•Test Pap και ενδοκολπικός υπέρηχος  με 25€
•Test Pap κλασσικό   με 10€
Πλήρης καλλιέργεια κολπικού υγρού: Άμεση μικροσκοπική εξέταση + Αερόβια + Αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού + Έλεγχος για Μυκόπλασμα – Ουρεόπλασμα – Χλαμύδια με 35€
Μέτρηση οστικής πυκνότητας 1 σημείου με 20€, 2 σημείων με 25€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 1 σημείου με 30€

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

 

• ΠΛΗΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ CHECK-UP : ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ, TEST ΠΑΠ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ με 43€
•  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ CHECK-UP : TEST ΠΑΠ, ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ με 33€

 


ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ
• Ψηφιακή μαστογραφία με 30€

 


ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ
     • Σπερμοδιάγραμμα με 25€
 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑ
     • Γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων  με 6€
 
ΑΙΓΑΛΕΩ
     • Πλήρης έλεγχος Προστάτη περιλαμβάνει: Υπέρηχο προστάτη – νεφρών και ουροδόχου κύστεως + PSA + Ουρολογική εκτίμηση   με 25€
 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
     • Πλήρης έλεγχος προστάτη περιλαμβάνει:Υπέρηχο προστάτη-νεφρών και νεφρικών αρτηριών-ουρητήρων + PSA + Κλινική εξέταση,διάγνωση και αγωγή από ουρολόγο με 25€
 
ΚΟΛΩΝΟΣ
  • Έλεγχος Προστάτη: PSA + Free PSA με 30€
  • Έλεγχος Ουρολοίμωξης: Γενική εξέταση Ούρων + Καλλιέργεια Ούρων και Αντιβιόγραμμα με 11€
  • Έλεγχος Ουρολοίμωξης: Γενική εξέταση Ούρων + Καλλιέργεια Ούρων και Αντιβιόγραμμα με 11€
  • Πακέτο καλλιέργειας σπέρματος:   Σπερμοδιάγραμμα + Αερόβια καλλιέργεια Σπέρματος + Αναερόβια καλλιέργεια Σπέρματος + Μυκόπλασμα Σπέρματος + Ουρεόπλασμα Σπέρματος + Χλαμύδια Trachomatis Σπέρματος   με   32€ 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
  • PSA με 10€
  
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  • Ουρολογική εξέταση + PSA + υπέρηχο νεφρών-ουροδόχου κύστεως-προστάτου προ και μετά ούρησης  με 30€
• PSA + υπέρηχο νεφρών-ουροδόχου κύστεως-προστάτου προ και μετά ούρησης  με 20€
• Free PSA ή PSA με 10€
• Free PSA ή PSA με 20€
• Σπερμοδιάγραμμα με 15€
• Καλλιέργεια Σπέρματος με 20€
  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

PSA     με   11€

  • Υπέρηχος ΝΟΥΚ προστάτου     με   21€

 


ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
Ουρολογικός Έλεγχος:PSA και κλινική εξέταση από Ειδικό Ουρολόγο με 26€
Ουρολογικός Έλεγχος:PSA και Υπέροχος προστάτη και δωρεάν αξιολόγηση από Γενικό Ιατρό με 22€

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

• Αυτόλογη μεσοθεραπεία προσώπου με PRF και μάσκα υαλουρονικού ( Facial Aesthetics) από 80€

ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δερματοσκοπικός έλεγχος ( έλεγχος των σπίλων του δέρματος ) ΔΩΡΕΑΝ
• Ιατρική Κρυολιπόλυση (Cryolipolysis) η μία επίσκεψη με 150 ευρώ.
• Ιατρική Κρυολιπόλυση (Cryolipolysis) οι δύο επισκέψεις με 250 ευρώ.

Για τις Γυναίκες:

• Περιοχές Προσώπου ή Μασχάλες ή Μπικίνι Full ή Κοιλιάς ή  Γλουτών ή Χεριών συνολικά οι 5 συνεδρίες με 150 ευρώ.

Για τους άντρες:

Περιοχές Στήθους ή Κοιλιάς ή μισής Πλάτης συνολικά οι 5 συνεδρίες με 150 ευρώ.

Ψηφιακή χαρτογράφηση και παρακολούθηση σπίλων:
•Πρόσωπο με 40 ευρώ.
•Πλάτη με 90 ευρώ.
•Full Body με 150 ευρώ.
•ECOPEEL – Δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλλους οι 4 επισκέψεις με 140 ευρώ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

• Δερματοσκοπικός έλεγχος ( έλεγχος των σπίλων του δέρματος ) ΔΩΡΕΑΝ

• Ιατρική Κρυολιπόλυση     με 100€

BOTOX μάτια (πόδι χήνας)      με 100 €

BOTOX μάτια (πόδι χήνας)      με 100 €

• Mini Lift Λαιμού με Thread Lift (νήματα)      με 300 €

• Mini Lift Λαιμού με Thread Lift (νήματα)      με 400 €

• Αυτόλογη Μεσοθεραπεία PRP        με 180 €

• Ενέσιμη Μεσοθεραπεία Κολλαγόνου (πρόσωπο)      με 200€

ΜΑΡΟΥΣΙ

• Δερματοσκοπικός έλεγχος ( έλεγχος των σπίλων του δέρματος ) ΔΩΡΕΑΝ

• Μεσοθεραπεία προσώπου (Υαλουρονικό & Βιταμίνες) από 80 έως 200€

• Ενέσιμή μεσοθεραπεία PrP από 45€

• Συνεδρία εφαρμογής botox ανά περιοχή με 120 €

• Συνεδρία εφαρμογής botox ανά περιοχή με 120 €

•  Laser έκπτωση από εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική παρόχου 30% έως 50%, αναλόγως της πράξης.

ΑΘΗΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ

Botox Dysport Full – Face:          Ολοκληρωτική δερματοανάλυση από Δερματολόγο ιατρό, Δύο συνεδρίες ενέσιμου Botox Dysport σε Full – Face( Μέτωπο, Μεσόφρυδο, πόδι χήνας) για άμεση εξαφάνιση των ρυτίδων   με  150

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:     ΣΠΙΛΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ

•  Κλινική εξέταση από Δερματολόγο – Δερματοσκόπηση σπίλων – Αφαίρεση με Laser με 30 €

•  Κλινική εξέταση από Δερματολόγο – Δερματοσκόπηση σπίλων – Χειρουργική αφαίρεση ( με τοπική αναισθησία) συν την ιστολογική εξέταση  με 85 €

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• Μεσοθεραπεία προσώπου για αντιοξείδωση, ενυδάτωση και λάμψη με 30€

• Μεσοθεραπεία προσώπου για αναδόμηση του δέρματος, σύσφηξη ενυδάτωση και λάμψη με 40€

• Μικροδερμοαπόξεση με διαμάντι με 30€

• Botox upper face από 200€

• Υαλουρονικό οξύ 1 ml με 130€

• Laser αποτρίχωσης μπικίνι από 30€

• Laser αποτρίχωσης μασχάλες από 30€

ΠΕΥΚΗ

• Δερματοσκοπικός έλεγχος ( έλεγχος των σπίλων του δέρματος ) ΔΩΡΕΑΝ

BOTOX upper face με 190€

Μεσοθεραπεία (Υαλουρονικό και θεραπείες) με 70€

Laser αποτρίχωσης:

• Μπικίνι-μασχάλες με 45€ ανά συνεδρία

• Αυχένας-λαιμός με 24€ ανά συνεδρία

• Χέρια με 40€ ανά συνεδρία

• Γάμπες (κνήμες) με 36€ ανά συνεδρία

• Θηλές με 16€ ανά συνεδρία

• Κοιλιάς γραμμή με 20€ ανά συνεδρία

• Μασχάλες με 24€ ανά συνεδρία

• Μπικίνι με 28€ ανά συνεδρία

• Μηροί με 36€ ανά συνεδρία

• Μπικίνι γραμμή με 16€ ανά συνεδρία

• Πλάτη με 80€ ανά συνεδρία

• Πόδια full με 64€ ανά συνεδρία

• Στήθος γραμμή με 20€ ανά συνεδρία

• Στήθος ανδρών με 80€ ανά συνεδρία

• Full face με 24€ ανά συνεδρία

• Full body με 160€ ανά συνεδρία

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας Τ3 – Τ4 – ΤSH+ Υπέρηχος θυρεοειδούς με με 27€
ΑΙΓΑΛΕΩ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: FΤ3 + FΤ4 + ΤSH + Υπέρηχος θυρεοειδούς με 40€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 2: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 20€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας Τ3 – Τ4 – ΤSH+ Υπέρηχος θυρεοειδούς + Κλινική εξέταση,διάγνωση και αγωγή από Ενδοκρινολόγο με με 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 25€
ΠΟΛΥΙΑΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 15€
ΒΥΡΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 15€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 2: TSH T3 T4 Anti-TPO Anti -TG με 30€
ΚΟΛΩΝΟΣ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας : Τ3 + Τ4 + ΤSH +Anti-Tpo + Anti-Tg + Γενική Αίματος με 17€
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας : Τ3 + Τ4 + ΤSH +Anti-Tpo + Anti-Tg με 35€
ΜΑΡΟΥΣΙ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 20€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 2: TSH T3 T4 Anti-TPO Anti -TG με 40€
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ
• Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 20€
• Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: FreeΤ3 – FreeΤ4 – ΤSH με 30€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ
Κλινική Εξέταση από ειδικό γαστρεντερολόγο με 27€

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
• Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 20€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH Anti-TPO Anti-TG  με 38€

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ
Όλα τα Triplex σώματος ( εκτός καρδιάς ) με 35€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
• Υπέρηχος άνω – κάτω κοιλίας (ανδρών / γυναικών)  με 25€.
• Triplex  αγγείων  με 30€.      
ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΣ
• Μαγνητική τομογραφία ( εκτός καρδιάς ) η κάθε λήψη χωρίς φάρμακα με 160€
• Triplex Καρωτίδων  με  40€
• Triplex σώματος ( εκτός καρδιάς ) με  50€
     
ΑΙΓΑΛΕΩ
• Υπέρηχος Θυρεοειδούς με 10€
• Υπέρηχος άνω κοιλίας με  17€
• Υπέρηχος κάτω κοιλίας με  15€
Υπέρηχος άνω – κάτω κοιλίας με 30€
Αξονική τομογραφία ( επιπλέον το σκιαγραφικό, όπου χρειαστεί) κάθε λήψη με 55€
ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Triplex αγγείων ( εκτός καρδιάς ) έκαστο όργανο με 20€
• Μαγνητική τομογραφία ( εκτός καρδιάς ) η κάθε λήψη ( με το σκιαγραφικό όπου χρειάζεται) με  150€
• Αξονική τομογραφία εκάστη λήψη με  45€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας με  30
• Αξονική τομογραφία  εκάστη λήψη  με  45
     
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Triplex  σώματος έκαστο όργανο  με 35
• Αξονική τομογραφία κάθε λήψη  50€ (επιπλέον το σιαγραφικό όπου χρειαστεί)
• Μαγνητική τομογραφία   κάθε λήψη   160€  ( επιπλέον το σκιαγραφικό, όπου χρειαστεί)
     
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
Αξονική τομογραφία εκάστη λήψη με 49€
Μαγνητική τομογραφία ( εκτός καρδιάς ) η κάθε λήψη χωρίς φάρμακα με 175€
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών με 48€
• Triplex φλεβών κάτω άκρων  με 37€
• Υπέρηχος Θυρεοειδούς με 6€
• Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας με  21€
ΥΜΗΤΤΟΣ
• Αξονική τομογραφία εκάστη λήψη με 50€
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• Triplex φλεβών ή αρτηριών ή καρωτίδων με 40 €
Μέτρηση οστικής πυκνότητας 1 σημείου με  30 €
• Αξονική τομογραφία εκάστη λήψη  με  45 €
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Υπέρηχος άνω – κάτω κοιλίας (ανδρών / γυναικών)  με 25
Υπέρηχος άνω κοιλίας ή κάτω κοιλίας με 16
Υπέρηχος Θυρεοειδούς με 6
Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών με 30
Triplex  αγγείων με 30
Triplex  όρχεων  με 40
Ακτινογραφία πανοραμική με 20
Ακτινογραφία κεφαλομετρική με 20

ΜΑΡΟΥΣΙ
Triplex Αγγείων (π.χ. καρωτίδες) με 30€

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ηλεκτρομυογράφημα 2 άκρων με 40€
Ηλεκτρομυογράφημα 4 άκρων με 80€
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με χαρτογράφησημε 35€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ηλεκτρομυογράφημα 1 άκρων με 18€
Ηλεκτρομυογράφημα 2 άκρων με 37€
Ηλεκτρομυογράφημα 4 άκρων με 74€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηλεκτρομυογράφημα κάθε άκρου με 23,48€

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού)  με 80€
Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού)  με 105€

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ
Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού)  με 75€
Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού)  με 110€
ΕΞΑΡΧΡΕΙΑ
Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού)  με 85€
Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού)  με 105€
ΠΑΤΗΣΙΑ
Ανώδυνη Αξονική Κολονοσκόπηση   με 150€
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ανώδυνη Αξονική Κολονοσκόπηση   με 120€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ανώδυνη Αξονική Κολονοσκόπηση   με 120€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού) με 95€
Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού) με 140€

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
Κλινική εξέταση  + Αλλεργικά τεστ με 50€

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Μέτρηση πίεσης και ηλεκτροκαρδιογράφημα + Triplex καρδιάς + διάγνωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απο καρδιολόγο με 35€
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Triplex καρδιάς  με 30€
Triplex καρδιάς + τεστ κοπώσεως με 40€
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• Κλινική εξέταση και ΗΚΓ + Triplex καρδιάς  με 42€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ
• Κλινική εξέταση και ΗΚΓ + Triplex καρδιάς  με 40€
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΚΥΖΗ
• Κλινική εξέταση και Triplex καρδιάς  με 30€
• Κλινική εξέταση και  τεστ κοπώσεως με 30€
• Κλινική εξέταση και  τεστ κοπώσεως  και Triplex καρδιάς με 60€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• Triplex καρδιάς + ΗΚΓ + καρδιολογική εκτίμηση και για παιδιά από 6 ετών και άνω με 39€
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
• Δείκτες Καρδιαγγειακού Κινδύνου: Τριγλυκερίδια + Χοληστερίνη + HDL + LDL + VLDL + CRP ( ποσοτικό ) + Ολικά Λιπίδια + Lp(a) + Apo A1 + ApoB + Ουρία + Ουρικό Οξύ + Κρεατινίνη  με 40€
ΑΙΓΑΛΕΩ
• Κλινική εκτίμηση + ΗΚΓ + Triplex καρδιάς  με 50€
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• Κλινική εξέταση και Triplex καρδιάς  με 30€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
•  Triplex καρδιάς  με 30€
•  Τεστ κοπώσεως  με 20€
• Κλινική εξέταση και ΗΚΓ + Triplex καρδιάς για ενήλικες και απο Παιδοκαρδιολόγο με 40€
• Κλινική εξέταση και  τεστ κοπώσεως  και Triplex καρδιάς  + ΗΚΓ με 60€

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
•  Ανώδυνη Αξονική Στεφανιογραφία (μαζί με το σκιαγραφικό)   με 160€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Holder πιέσεως με 22€

Holder ρυθμού με 15€

Triplex καρδιάς με 35€

Τεστ κοπώσεως  με 25€

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
• Μηνιαίο πακέτο: Λιπομέτρηση+ανάλυση σύστασης σώματος+λήψη αναλυτικού διατροφικού ιστορικού, καταγραφή συνηθειών+κατάρτιση προσωπικού προγράμματος διατροφής+ 1 συνεδρία ανά 15 ημέρες για σωστή παρακολούθηση +δωρεάν αιματολογικός έλεγχος (Σάκχαρο+χολιστερόλη ολική+τριγλυκερίδια+ουρικό οξύ) το πακέτο με 25€
Διμηνιαίο πακέτο: Λιπομέτρηση+ανάλυση σύστασης σώματος+λήψη αναλυτικού διατροφικού ιστορικού, καταγραφή συνηθειών+κατάρτιση προσωπικού προγράμματος διατροφής+ 1 συνεδρία ανά 15 ημέρες για σωστή παρακολούθηση +δωρεάν αιματολογικός έλεγχος (Σάκχαρο+χολιστερόλη ολική+τριγλυκερίδια+ουρικό οξύ) το πακέτο με 45€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Πακέτο: Επίσκεψη + λιπομέτρηση + διατροφολογικό πρόγραμμα 1 μήνα με 18€

ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 2 σημεία  (Ισχύο και σπονδυλική στήλη) + ασβέστιο αίματος  με 30€
ΚΟΛΩΝΟΣ
Έλεγχος Οστεοπόρωσης: PTH ( Παραθορμόνη ) + CT + 25(OH)D3 (ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3) + CA + P ( Φωσφόρος ) + Γενική Αίματος με 48€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 1 σημείου  με 30€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 2 σημεία  (Ισχύο και σπονδυλική στήλη) + ασβέστιο αίματος + μαγνήσιο + TSH +αλκαλική φωσφατάση + κλινική εξέταση, διάγνωση και αξιολόγηση απο ειδικό παθολόγο  με 49€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΆΝΔΡΙ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας 1 σημείου με 20€, 2 σημείων με 25€

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΆΝΔΡΙ
Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος: Οπτική οξύτητα+έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία+τονομέτρηση με Goldman+βυθοσκόπηση με μυδρίαση+έλεγχος διάθλασης+ενδεχόμενη συνταγογράφηση γυαλιών οράσεως με 30€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΏΝ ΕΙΔΩΝ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ
• Γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως έκπτωση τουλάχιστον 25€
• Οφθαλμικοί φακοί μονής οράσεως   ή πολυεστιακοί φακοί      Έκπτωση έως 50%
• Με την  αγορά ενός ζεύγους πολυεστιακών φακών Δώρο άλλο ένα ζεύγος πολυεστιακών με την ίδια ή διαφορετική διοπτρία , Δυνατότητα να είναι και ηλίου. ( Ισχύει για συγκεκριμένους τύπους πολυεστιακών φακών )
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΛΥΦΑΔΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΟΛΩΝΑΚΙ – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΣΠΑΤΑ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑΥΡΟΣ – ΦΙΛΟΘΕΗ
Οι προσφορές δεν ισχύουν για τα corner ηλίου στα ΑΤΤΙΚΑ.

Στο κατάστημα του Αεροδρομίου ισχύει μόνο η έκπτωση για γυαλιά ηλίου.

Οι προσφορές δεν ισχύουν συνδυαστικά με άλλες εκπτώσεις ή ειδικά πακέτα προσφορών.

• Σκελετοί οράσεως, Οφθαλμολογικοί φακοί, Ζεύγος οράσεως (σύνολο), γυαλιά ηλίου για κάτω από 200 ευρώ  έκπτωση 20%   για πάνω από 200 ευρώ  έκπτωση 30%  
• Παιδικοί ή εφηβικοί  έκπτωση 40% 
• Φακοί επαφής   -10% J&J και Optimal ή έκπτωση 20% στους υπόλοιπους
• Γυαλιά Ηλίου έκπτωση 10%   έως 100 ευρώ,  15% έως 249 ευρώ, από 250 ευρώ και πάνω έκπτωση 20%.
•Τσάντες ρουχισμό και λοιπά αξεσουάρ, έκπτωση 10%.

Οι προσφορές δεν ισχύουν συνδυαστικά με άλλες εκπτώσεις ή ειδικά πακέτα προσφορών.     

Μοναστηράκι – Ζωγράφου – Γουδί – Αμπελόκηποι – Χολαργός – Αεροδρόμιο – Factory Outlet Πειραιώς – Ν.Ιωνία – Περιστέρι
• Σε όλα τα γυαλιά οράσεως, σκελετός οράσεως -60% και κρύσταλλα  -60% από τις αρχικές τιμές. Στα γυαλιά οράσεως των Rayban, Oakley & Chopard ισχύει η έκπτωση -60%μόνο σε συνδυασμό κατασκευής φακών με επιστρώσεις. Δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένη αγορά σκελετού για Rayban, Oakley&Chopard.
• Σε όλα τα γυαλιά ηλίου, τρείς (3) κατηγορίες εκπτώσεων: -40%, -50% & -70% από τις αρχικές τιμές. Εξαιρούνται οι μάρκες Rayban&Oakley.
• Παιδικά οράσεως -60%, σκελετό με κρύσταλλα. Παιδικά ηλίου -50%.
• Φακοί επαφής & υγρά φακών επαφής:     
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί = 15€
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί και υγρό 500ml = 20€

Δύο (2) κουτιά  ημερήσιοι φακοί επαφής = 30€

Ένα (1) ζευγάρι έγχρωμοι 3μηνιαίοι φακοί επαφής = 20€

Ένα (1) ζευγάρι μηνιαίοι φακοί επαφής και υγρό 300ml = 10€

STORES ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΣΦΑΓΕΙΑ
• Σε όλα τα γυαλιά οράσεως, σκελετός οράσεως -60% και κρύσταλλα  -60% από τις αρχικές τιμές.
Στα γυαλιά οράσεως των Rayban, Oakley&Chopard ισχύει η έκπτωση -60%μόνο σε συνδυασμό κατασκευής φακών με επιστρώσεις. Δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένη αγορά σκελετού για Rayban, Oakley&Chopard.
• Σε όλα τα γυαλιά ηλίου, τρείς (3) κατηγορίες εκπτώσεων: -40%, -50% & -70% από τις αρχικές τιμές. Εξαιρούνται οι μάρκες Rayban&Oakley.
• Παιδικά οράσεως -60%, σκελετό με κρύσταλλα. Παιδικά ηλίου -50%.
• Φακοί επαφής & υγρά φακών επαφής:     
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί = 15€
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί και υγρό 500ml = 20€

Δύο (2) κουτιά  ημερήσιοι φακοί επαφής = 30€

Ένα (1) ζευγάρι έγχρωμοι 3μηνιαίοι φακοί επαφής = 20€

Ένα (1) ζευγάρι μηνιαίοι φακοί επαφής και υγρό 300ml = 10€


ΕΥΒΟΙΑ-ΙΟΣ-ΛΕΣΒΟΣ-ΡΟΔΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΧΑΝΙΑ
• Σε όλα τα γυαλιά οράσεως, σκελετός οράσεως -60% και κρύσταλλα  -60% από τις αρχικές τιμές.
Στα γυαλιά οράσεως των Rayban, Oakley&Chopard ισχύει η έκπτωση -60%μόνο σε συνδυασμό κατασκευής φακών με επιστρώσεις. Δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένη αγορά σκελετού για Rayban, Oakley&Chopard.
• Σε όλα τα γυαλιά ηλίου, τρείς (3) κατηγορίες εκπτώσεων: -40%, -50% & -70% από τις αρχικές τιμές. Εξαιρούνται οι μάρκες Rayban&Oakley.
• Παιδικά οράσεως -60%, σκελετό με κρύσταλλα. Παιδικά ηλίου -50%.
• Φακοί επαφής & υγρά φακών επαφής:     
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί = 15€
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί και υγρό 500ml = 20€

Δύο (2) κουτιά  ημερήσιοι φακοί επαφής = 30€

Ένα (1) ζευγάρι έγχρωμοι 3μηνιαίοι φακοί επαφής = 20€

Ένα (1) ζευγάρι μηνιαίοι φακοί επαφής και υγρό 300ml = 10€


ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• Κλινική εξέταση από πνευμονολόγο+ σπιρομέτρηση+οξυμετρία+ακτινογραφία θώρακος με 40€

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• Κλινική εξέταση ΩΡΛ +ακοόγραμμα+τυμπανόγραμμα με 30€


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΨΥΧΙΚΟ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ
• Κλινική εξέταση + ΗΚΓ + Triplex καρδιάς + έκδοση πιστοποιητικού με 40€.
ΒΥΡΩΝΑΣ
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 10 €.
ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 40 €.
ΓΚΥΖΗ Καρδιολόγος
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 30  €.
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Καρδιολόγος
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 30  €.
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 10 €.
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• Δερματολόγος πιστοποιητικό με 13 €.
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 13€
• Παιδίατρος πιστοποιητικό με 15 €.
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 40 €.
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
• Δερματολόγος πιστοποιητικό με 15 €.
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 15
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 30€.
ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ :Παθολογική εξέταση + Δερματολογική εξέταση + Καρδιολογική εξέταση + ΗΚΓ + Triplex Καρδιάς + Βεβαίωση άθλησης με 39 €.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ:Παθολογική εξέταση + Δερματολογική εξέταση + Καρδιολογική εξέταση + ΗΚΓ + Βεβαίωση άθλησης
με 19
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ:
Παθολογική εξέταση + Δερματολογική εξέταση + Καρδιολογική εξέταση + ΗΚΓ + Triplex Καρδιάς + εξειδικευμένος αιματολογικός έλεγχος για αθλητές (Γενική αίματος + Ουρία + Κρεατινίνη + Χοληστερίνη + HDL + LDL + Τριγλυκερίδια + Κάλιο + Νάτριο + Μαγνήσιο + Ασβέστιο + Σίδηρος + Φεριτίνη + Δείκτες σωματικής υπερκόπωσης + CPK ) + Βεβαίωση άθλησης
με 47€.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
• Λεύκανση δοντιών με Laser με 100
• Περιοδοντίτιδας θεραπεία με Laser από 300
•Ολική οδοντοστοιχία ( μασέλα ) με 600
•Εμφύτευμα Straumann + προσθετική αποκατάσταση με 1200

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΙΛΙΣΙΑ
• Επαναστατική θεραπεία ραδιοσυχνότητας για άμεση ανακούφιση από μυοσκελετικούς πόνους από 45€ με 20€
• Θεραπεία αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης για κήλες μεσοσπονδυλίου δίσκου Από 50€ με 25€
•Θεραπεία για τενοντίτιδα με τον νέο πανίσχυρο μαγνητικό διεγέρτη (3tesla) αποκλειστικότητα Από 40€ με 20€
ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Φυσικοθεραπείες η κάθε συνεδρία με 15 €.
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• Φυσικοθεραπείες η κάθε συνεδρία με 15 €.