Εποχικές προσφορές 2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΟΥΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗΣ
CHECK-UP Αιματολογικό: Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε. ,Γενική Ούρων Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλικερίδια, HDL, LDL SGOT , SGPT με 20€
CHECK-UP Θυρεοειδούς:  FT3 , FT4, TSH, Anti-TPO, Anti-TG με 20€
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: CEA + AFP + CA 19 – 9 + CA 15 – 3 + Κλινική εξέταση με 38€
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ

 

CHECK-UP Γενικό: Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων με 20€
CHECK-UP Γενικό : Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων – Φερριτίνη με 23€
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΟΛΩΝΟΣ
• Γενική αίματος – Γενική ούρων – Σίδηρος ορού – Σάκχαρο – Χοληστερόλη – HDL-LDL- Τριγλυκερίδια με 12€
Πακέτο Ηπατικού ελέγχου:  Τρανσαμινάσες ( SGOT – SGPT ) – γGT – Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) – Ολικά Λευκώματα και Χολερυθρίνη με  15 ευρώ.  
Πακέτο πλήρους Βιοχημικού ελέγχου:  Γενική αίματος  – Σάκχαρο – Ουρία- Ουρικό οξύ- Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL – LDL – Ολικά Λιπίδια – Κρεατινίνη-Τρανσαμινάσες ( SGOT – SGPT ) – γGT – Νάτριο ( Na ) – Κάλιο ( Κ ) και Φώσφορος (Ρ)  με  22 €
Πακέτο ελέγχου Νεφρού και Σακχαρώδη Διαβήτη: Σάκχαρο – Ουρία- Κρεατινίνη- Νάτριο ( Na ) – Κάλιο ( Κ ) – Ασβέστιο ( Ca ) και  Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη  ( HBA1C ) με  17 €.  
Πακέτο Λιπιδαιμικού ελέγχου: Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- Ολικά Λιπίδια – Λιποπρωτείνες APO( A ) & APO ( B ) & LP ( A ) και Ομοκυστείνη  με  45
Πακέτο Καρκινικών –Νεοπλασματικών δεικτών: CEA – CA 19-9 – CA 72-4 – AFP – CA 15-3 – B –HCG με  45 €. 
 
Πακέτο καρκινικών δεικτών:
Έλεγχος CA ωοθηκών:
CA 125 + CEA + Γενική αίματος με 20 €
Έλεγχος CA ήπατος:
CEA +AFP + SGOT + SGPT + γGT + Γενική αίματος με 17 €
Έλεγχος CA στομάχου:
CA 72-4 + CEA + Γενική αίματος με 20€
Έλεγχος CA παγκρέατος:
CA 19-9 + CEA + Γενική αίματος με 18 €
Έλεγχος CA θυρεοειδούς:
CEA + CT ( Καλσιτοσίνη) + TG ( Θυρεοσφαιρίνη) + TSH + T4 + Γενική αίματος με 32€
Έλεγχος CA εντέρου:
CA 19-9 + CEA + Γενική αίματος με 18 €
Έλεγχος CA προστάτη: PSA + Free PSA + FPSA/PSA + λόγος ( RATIO ) + Γενική αίματος με 22 €
Έλεγχος CA όρχεων: AFP + B-hcg + NSE + Γενική αίματος με 58€
•Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμωδών νοσημάτων: VDRL ( Αντιτρεπονημικά Αντισώματα) + HCV Αντισώματα Ηπατίτιδας C + Αντισώματα ιού HIVI – II + HbsAg ( αντιγόνο Ηπατίτιδας Β ) + Anti-Hbs (Αντισώματα Ηπατίτιδας ) με 38€
• ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΝ VLEIDEN ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G1691 ή R506Q  με 55 €  
ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210  με 55 €   ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  C677T  με 55 € ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  677/1298  με 62 €
PAI – I  ( 4G/5G )   με 55 € 

GPIa  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C807T   με 55 €  

GPIIIa  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ HPA-1 L33P   με 95

ΠΑΡΑΓΩΝ XIII ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ V34L  με 95

ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ – β ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ – 455G>A  με 95 €

 

• ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ  (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΩΝ)

 – ΠΑΚΕΤΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ:

ΠΑΡΑΓΩΝ VLEIDEN ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G1691 ή R506Q  + ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210     με 73

 – ΠΑΚΕΤΟ  ΤΡΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ:

ΠΑΡΑΓΩΝ VLEIDEN ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G1691 ή R506Q  + ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  C677T  + ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  Α1298C   με 92 €

ΠΑΚΕΤΟ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ:

ΠΑΡΑΓΩΝ VLEIDEN ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G1691 ή R506Q  + ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  C677T  + ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ MTHFR  Α1298C +  ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ G20210  με 97 €  

 • ΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ F508del ( 54%)  με 55  €  

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 3 ( 65% )   με 75 €

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 29 ( 78%)  με 133

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 37 (83%)  με  172  €  

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ  ΠΛΗΡΗΣ  ( 99% )  με  445 €

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
CHECK-UP Γενικό: Γενική αίματος-Σάκχαρο-Χοληστερίνη –Τριγλυκερίδια -SGOT-SGPT-γGT-Σίδηρος –Γενική Ούρων -Ακτινογραφία Θώρακος με 28€
CHECK-UP Γενικό: CHECK-UP Γενικό :   Γενική αίματος –  Σάκχαρο- Ουρικό οξύ – Χοληστερίνη –HDL – LDL – Τριγλυκερίδια – Αθηρωματικός δείκτης – Ολικά λιπίδια -SGOT-SGPT- Γενική ούρων  με 10€
Προγεννητικός έλεγχος: Γενική αίματος -Σάκχαρο-Ηλεκτροφορηση αιμοσφαιρίνης -Ομάδα αίματος -Γενική εξέταση ούρων-CMV IGG-IGM – TOXO IGG-IGM ΕΡΥΘΡΑ IGG-IGM -HIV -HBSAG – HCV -Κ/α κολπικού εκκρίματος αερόβια αναερόβια – μικροσκοπική εξέταση μυκόπλασμα – ουρεόπλασμα με 95€
Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων: Αυστραλιανό Αντιγόνο ( HBsAg) + Ηπατίτιδα C ( HCV ) + HIV I + HIV II (AIDS) με 30€
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Ολικά Λιπίδια, Αθηρωματικός δείκτης, Ουρικό Οξύ, Ουρία, Κρεατινίνη, Ηπατικοί δείκτες SGΟT, SGPT, Σίδηρος, Γενική Ούρων,    με 15 ευρώ.
ΜΑΡΟΥΣΙ
Βασικός έλεγχος 1: Γενική αίματος – σάκχαρο – χοληστερίνη – τριγλυκερίδια –ουρικό οξύ  με 10 ευρώ.  

• Βασικός έλεγχος 2: Γενική αίματος – σάκχαρο – χοληστερίνη – τριγλυκερίδια – ΤΚΕ- ουρία – ουρικό οξύ – γGT – HDL- LDL – Αθηρωματικός δείκτης – κρεατινίνη –  Na ( Νάτριο )             με 25 ευρώ.

• Έλεγχος υπερχοληστεριναιμίας:  Χοληστερίνη – HDL – LDL – Τριγλυκερίδια – Αθηρωματικός δείκτης   με 10 ευρώ.  

• Έλεγχος αναιμίας:  Γενική αίματος – Σίδηρος – Φερριτίνη   με 10  ευρώ.  

• Έλεγχος διαβήτη: Σάκχαρο – Γλυκοζυλιωμένη  με 8  ευρώ.  

• Καρκινικοί δείκτες Ανδρών:  CEA, AFP, CA-19-9, PSA, CA50  με 45   ευρώ.    

• Καρκινικοί δείκτες Γυναικών:  CEA, AFP, CA-15-3, CA-19-9, CA-I-25  με 45   ευρώ.    

• Έλεγχος Θρομβοφιλίας:  7 μεταλλάξεις    με 110 ευρώ.  

• Έλεγχος Κυστικής ίνωσης:  89% – 186 Μεταλλάξεις ( & δώρο την ΔF508 για τον σύζυγο)  με 130  ευρώ.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ -ΑΘΗΝΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ
CHECK-UP Γενικό: Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων με 23€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ
CHECK-UP 1: Γενική Αίματος-ΤΚΕ-Σάκχαρο-Ουρία-Κρεατινίνη-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- HDL-LDL-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων – Φερριτίνη με 20€
CHECK-UP 2: Γενική Αίματος-Σάκχαρο-Ουρία-Ουρικό οξύ-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- yGT-ALP-SGOT-SGPT –Σίδηρος – Γενική Ούρων  με 18€
CHECK-UP 3: Γενική Αίματος-Σάκχαρο-Ουρία-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη- SGOT-SGPT με 13€
CHECK-UP 3: Γενική Αίματος-Σάκχαρο-Τριγλυκερίδια-Χοληστερίνη με 9€
Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων: Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) +Ηπατίτιδα C (HCV)+HIV I+HIV με 23€
Καρκινικοί Δείκτες: CEA, CA 15-3, C 19-9, CA 125  με 30€
PT (Χρόνος Προθρομβίνης)  με 5€
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Προληπτικός έλεγχος Διαβήτη: Γενική Αίματος + Σάκχαρο + Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη + Κρεατινίνη + Μικροαλβουμίνη Ούρων με 20€
Έλεγχος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων: Αυστραλιανό Αντιγόνο ( HBsAg) + HIV I + HIV II (AIDS) + VDRL + Έρπης 2 IGG-IGM με 40€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  Γενική αίματος  – Σάκχαρο – Ουρία- Ουρικό οξύ- Τριγλυκερίδια – Χοληστερίνη- HDL – LDL – Ολικά Λιπίδια – Κρεατινίνη- Ηπατικοί Δείκτες( SGOT – SGPT – γ-GT) – Νάτριο – Κάλιο – Σίδηρος – Φώσφορος – Δείκτες λοιμώξεων και φλεγμονών (C.R.P.) – Γενική ούρων με  15 €
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ:
     α)ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  Γενική αίματος  – Σάκχαρο – Ουρία- Ουρικό οξύ- Τριγλυκερίδια – Χοληστερίνη- HDL – LDL – Ολικά Λιπίδια – Κρεατινίνη- Ηπατικοί Δείκτες( SGOT – SGPT – γ-GT) – Νάτριο – Κάλιο – Σίδηρος – Φώσφορος – Δείκτες λοιμώξεων και φλεγμονών (C.R.P.) – Γενική ούρων
     β)ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ:(Άνω Κοιλία:ήπαρ+χολή+σπλήνα+πάγκρεας+εντέρων+κοιλιακή αορτή) + (Κάτω Κοιλία:νεφροί+ουροδόχος κύστη+γεννητικών οργάνων+προστάτης)
     γ)Η.Κ.Γ. (Ηλεκτροκαρδιογράφημα)
     δ)Κλινική εξέταση, διάγνωση και αγωγή απο ειδικό παθολόγο  όλο το πακέτο με 25 ευρώ
Δοκιμασία Ορμονικού ελέγχου ( FSH, LH, TSH) με 29€

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Λιπιδαιμικό Check-Up: Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σάκχαρο, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων από Γενικό Ιατρό  ΜΟΝΟ 15€

Βασικό Check Up: Γενική Αίματος, Σάκχαρο Αίματος, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Γενική Ούρων, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΜΟΝΟ 28€

Βασικό Check Up + PSA: Γενική Αίματος, PSA, Σάκχαρο Αίματος, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Γενική Ούρων, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΜΟΝΟ 38€

Βασικό Check Up + Φερριτίνη, Σίδηρος Ορού: Γενική Αίματος, PSA, Σάκχαρο Αίματος, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Φερριτίνη, Σίδηρος Ορού, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Γενική Ούρων, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΜΟΝΟ 39€

• Πλήρες Αιματολογικό με Υπέρηχο Θυρεοειδούς : Γενική Αίματος,Ταχύτητα Καθίζησης, Σάκχαρο Αίματος,Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Φωσφατάση Αλκαλική, CRP, Πρωτείνες Ολικές, Λιπίδια Ολικά, Σίδηρος, Κάλιο Ορού, Νάτριο Ορού, Ασβέστιο Ολικό, Φώσφορος, Γαλακτική αφυδρογονάση(LDH), Χολερυθρίνη Ολική, T3, T4, TSH, Υπέρηχος Θυρεοειδούς, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΜΟΝΟ 85€.

ΔΩΡΕΑΝ με κάθε μια από τις ανωτέρω προσφορές λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΑΚΧΑΡΟ, SGOT, SGPΤ, HDL, LDL, ΤΚΕ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ με 25€
• ΓΕΝΙΚΟ CHECK-UP: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΑΚΧΑΡΟ, SGOT, SGPΤ, HDL, LDL, ΤΚΕ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ με 32€

 


ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΛΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ
• Τεστ Παπανικολάου στην τιμή των 12 ευρώ
• Τεστ Παπανικολάου/καλλιέργεια κολπικού  στην τιμή των 22 ευρώ
• Αιματολογικός έλεγχος θυρεοειδούς στην τιμή των 25 ευρώ

 

ΚΟΛΩΝΟΣ
Έλεγχος Κυήσεως Βήτα – Χοριακή (B-HCG) με 15€
Έλεγχος Κυήσεως με εξέταση Ούρων με 9€
• Προγεννητικός έλεγχος ( Check Up 1ου Τριμήνου):  Γενική Αίματος + Γενική Ούρων + Ουρία + Σάκχαρο + Σίδηρος + Φερριτίνη + Ομάδα αίματος + Rhesus + Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης + Τεστ Δρεπανώσεως + Αντιγόνο Ηπατίτιδας Β  ( HbsAg )  + HCV Αντισώματα Ηπατίτιδας  C + Αντισώματα ιού  HIV I – II + Αντισώματα Ερυθράς IgG & IgM + Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού ( CMV) IgG & IgM + Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG & IgM + VDRL ( Αντιτρεπονημικά Αντισώματα) + TSH  Θυρεοειδότροπος Ορμόνη  με  80  

• Πλήρης καλλιέργεια κολπικού υγρού:   Άμεση Μικροσκοπική Εξέταση  + Αερόβια + Αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού + Έλεγχος για Μυκόπλασμα – Ουρεόπλασμα – Χλαμύδια      με  28

• Ορμονικός έλεγχος Υπογονιμότητας:  LH (Ωχρινοποιητική Ορμόνη)FSH  ( Θυλακιότροπος Ορμόνη )+ Δ4  ( Ανδροστενεδιόνη )  +TSH  (Θυρεοειδότροπος Ορμόνη)   + PRL ( προλακτίνη)  + S-DHEA ( Θειϊκή Δευδροεπιανδροστερόνη )   με  48 €  

• Ορμονικός έλεγχος πολυκυστικών Ωοθηκών:  LH (Ωχρινοποιητική Ορμόνη)FSH  ( Θυλακιότροπος Ορμόνη )+ Ε2  ( Οιστραδιόλη) + TESTO ( Τεστοστερόνη)  + Δ4  ( Ανδροστενεδιόνη )  + SHBG  Δεσμευτική Σφαιρίνη των Φυλετικών Ορμονών  με  48 €  

ΛΟΙΠΟΙ  ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΙΟΙ

CHLAMYDIA  PNEUMONIAE     με  110€

CHLAMYDIA   TRACHOMATIS     με  85  €

HPV   DNA     με  110  €

M. TUBERCULOSIS με 110  ευρώ.  

MYCOPLASMA   HOMINIS     με  85  €

MYCOPLASMA   PNEUMONIAE     με  110

TOXOPLASMA   GONDII     με  115

UREOPLASMA   UREALITICUM     με  85

ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Test Pap ( Τεστ Παπανικολάου ) κλασσικό με 15€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Test Pap thin prep (Τεστ Παπανικολάου Υγρής φάσης ) + Υπέρηχος Γεννητικών οργάνων + Κλινική εξέταση, αξιολόγηση και διάγνωση από ιατρό με 39€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΤΕΣΤ ΠΑΠ – Υπέρηχος ωοθηκών – μήτρας και σαλπίγγων – ουροδόχου κύστεως και ουρητήρων – Υπερηχογράφημα Μαστών – Ψηλάφιση μαστών απο ειδικό ιατρό ογκολόγο – Κλινική Εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απο ειδικό ιατρό ογκολόγο με 37€
ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΤΕΣΤ ΠΑΠ – Υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων – Κλινική Εξέταση και διάγνωση απο γιατρό γυναικολόγο (με παρουσία μαίας) με 25€
ΚΑΡΑΒΕΛ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
• Κλινική εξέταση + Ενδοκολπικός υπέρηχος + ψηλάφηση μαστών  με 20 ευρώ.• Κλινική εξέταση + Ενδοκολπικός υπέρηχος + Test Pap + Κυτταρολόγος + ψηλάφηση μαστών  με 30 ευρώ.
ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΣΤ ΠΑΠ- ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ με 58 ΕΥΡΩ
ΥΜΗΤΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑΔΑ
•Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχος μαστών με 30€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
•Test Pap και ενδοκολπικός υπέρηχος  με 25€
•Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχος μαστών με 25€
Πλήρης καλλιέργεια κολπικού υγρού: Άμεση μικροσκοπική εξέταση + Αερόβια + Αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού + Έλεγχος για Μυκόπλασμα – Ουρεόπλασμα – Χλαμύδια με 25€
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ
Καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος ( Εξέταση κολπικού εκκρίματος για τριχομονάδες, Μύκητες, Μικρόβια, NEISSER, Αερόβια, Αναερόβια, Μυκόπλασμα, Ureoplasma, Χλαμύδια) και αντιβιόγραμμα   με 28  ευρώ
Test Pap + Ενδοκολπικό Υπέρηχο  με 23  ευρώ.
Μαστολογικός έλεγχος : Ψηφιακή Μαστογραφία + Υπέρηχος μαστών με 45 ευρώ.
• Ψηφιακή Μαστογραφία με 35 ευρώ.
• Ψηφιακή Μαστογραφία ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ( 3D)  με 70 ευρώ.
Υπερηχογράφημα εγκυμοσύνης Β’ επιπέδου με 59,10 ευρώ.
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
•Test Pap thin prep (Τεστ Παπανικολάου υγρής φάσης)  με 20€
•Ψηφιακή μαστογραφία και υπέρηχος μαστών με 28€
•Ψηφιακή μαστογραφία με 25€
•Test Pap και ενδοκολπικός υπέρηχος  με 25€
•Test Pap κλασσικό   με 10€
Πλήρης καλλιέργεια κολπικού υγρού: Άμεση μικροσκοπική εξέταση + Αερόβια + Αναερόβια καλλιέργεια κολπικού υγρού + Έλεγχος για Μυκόπλασμα – Ουρεόπλασμα – Χλαμύδια με 35€
ΜΑΡΟΥΣΙ
Προγεννητικός έλεγχος ( Check Up 1ου Τριμήνου):  Γενική Αίματος + Γενική Ούρων + Ουρία + Σάκχαρο + Σίδηρος + Φερριτίνη + Ομάδα αίματος + Rhesus + Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης + Τεστ Δρεπανώσεως + Αντιγόνο Ηπατίτιδας Β  ( HbsAg )  + HCV Αντισώματα Ηπατίτιδας  C + Αντισώματα ιού  HIV I – II + Αντισώματα Ερυθράς IgG & IgM + Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού ( CMV) IgG & IgM + Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG & IgM + VDRL ( Αντιτρεπονημικά Αντισώματα) + TSH  Θυρεοειδότροπος Ορμόνη  με 90 €.
• Test Pap  με 15 ευρώ.
Απλή καλλιέργεια κολπικού υγρού (αερόβια-αναερόβια, μύκητες, τριχομονάδες, κόκκοι neisser) με 17 ευρώ.
Απλή καλλιέργεια κολπικού υγρού και Test Pap  με 30 ευρώ
Πλήρης καλλιέργεια  κολπικού υγρού (αερόβια-αναερόβια, μύκητες, τριχομονάδες, κόκκοι neisser, ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα, χλαμύδια)   με 38 ευρώ
Ορμονολογικός έλεγχος (LH, FSH, προλακτίνη, Ε2-οιστραδιόλη)  με 40 ευρώ.
• Γενική Ούρων & Καλλιέργεια ούρων   με 10 ευρώ.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος: Ενδοκολπικός Υπέρηχος, test ΠΑΠ, Κλινική από Γυναικολόγο ΜΟΝΟ 43€ 

ΔΩΡΕΑΝ με την ανωτέρω προσφορά λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο


ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ
• Ψηφιακή μαστογραφία με 30€

 


ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ
     • Σπερμοδιάγραμμα με 25€
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
     • Έλεγχος Προστάτη περιλαμβάνει: PSA + Free PSA + Ratio  με  30 ευρώ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΘΗΝΑ
     • Γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων  με 6€

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
     • Πλήρης έλεγχος προστάτη περιλαμβάνει:Υπέρηχο προστάτη-νεφρών και νεφρικών αρτηριών-ουρητήρων + PSA + Κλινική εξέταση,διάγνωση και αγωγή από ουρολόγο με 25€
ΚΟΛΩΝΟΣ
  • Έλεγχος Προστάτη: PSA + Free PSA με 30€
  • Έλεγχος Ουρολοίμωξης: Γενική εξέταση Ούρων + Καλλιέργεια Ούρων και Αντιβιόγραμμα με 11€
  • Πακέτο καλλιέργειας σπέρματος:   Σπερμοδιάγραμμα + Αερόβια καλλιέργεια Σπέρματος + Αναερόβια καλλιέργεια Σπέρματος + Μυκόπλασμα Σπέρματος + Ουρεόπλασμα Σπέρματος + Χλαμύδια Trachomatis Σπέρματος   με   32€ 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
  • PSA με 10€
ΜΑΡΟΥΣΙ
• PSA με 12€
• PSA και υπέρηχος προστάτη με 20€
• Γενική Ούρων & Καλλιέργεια ούρων  με 10€

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  • Ουρολογική εξέταση + PSA + υπέρηχο νεφρών-ουροδόχου κύστεως-προστάτου προ και μετά ούρησης  με 30€
• PSA + υπέρηχο νεφρών-ουροδόχου κύστεως-προστάτου προ και μετά ούρησης  με 20€
• Free PSA ή PSA με 10€
• Free PSA  +  PSA  με 20 ευρώ.   
• Σπερμοδιάγραμμα με 15€
• Καλλιέργεια Σπέρματος με 20€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

PSA     με   11€

  • Υπέρηχος ΝΟΥΚ προστάτου     με   21€

 


ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Ουρολογικός Έλεγχος. Περιλαμβάνει: PSA, ουρομετρία  και κλινική εξέταση από Ειδικό Ουρολόγο ΜΟΝΟ 30€

ΔΩΡΕΑΝ με την ανωτέρω προσφορά λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο


ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

•  Δερματοσκοπικός έλεγχος ( έλεγχος των σπίλων του δέρματος )  ΔΩΡΕΑΝ

ΑΘΗΝΑ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

•  Bottox  μιας περιοχής με 150 ευρώ

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

•   Μεσοθεραπεία για επούλωση ουλών ακμής, μείωση ρυτίδων και λαμπερή επιδερμίδα, μία πλήρης θεραπεία 2-3 επισκέψεων με 180 ευρώ.

• Μη χειρουργικό Lifting με νήματα, για πρόσωπο ή σώμα( μία περιοχή) με 400 ευρώ.

• Αντιγηραντική θεραπεία ματιών eye lift  με 50 ευρώ.

ΓΛΥΦΑΔΑ – ΚΟΛΩΝΑΚΙ  

• ΒΟΤΤΟΧ:       Dysport 500        1 Εφαρμογή και 1 Follow Up δωρεάν:      Μέτωπο – Μεσόφρυο – Πόδι χήνας      με 350 ευρώ

•  ΒΟΤΤΟΧ:       Full Face   Μέτωπο – Μεσόφρυο – Πόδι χήνας      με 245 ευρώ.

•  Baby bottox   Μέτωπο – Μεσόφρυο – Πόδι χήνας      με 175 ευρώ.

•  Nefertiti     ( Οβάλ προσώπου )  με 105 ευρώ.

•  Λαιμός     με 105 ευρώ

Υπεριδρωσία  Πέλματα ή Μασχάλες ή Παλάμες  ( Τιμή ανά flacon )  με 525 ευρώ.

ΠΕΥΚΗ

BOTOX μιας περιοχής (μέτωπο ή μάτια) με 120 ευρώ

•  Δερματοσκοπικός έλεγχος ( έλεγχος των σπίλων του δέρματος )  ΔΩΡΕΑΝ

• BOTOX upper face με 190 ευρώ.

• Μεσοθεραπεία  ( Υαλουρονικό και θεραπείες ) με 70 ευρώ.

• Μεσοθεραπεία PRP με 100 ευρώ.

Laser αποτρίχωσης:

• Laser αποτρίχωσης  άνω χείλος – η πρώτη επίσκεψη δωρεάν

• Μπικίνι – Μασχάλες με 45€ ανά συνεδρία.

• Αυχένας – Λαιμός  με 24€ ανά συνεδρία.

• Χέρια  με 40€ ανά συνεδρία.

• Γάμπες ( κνήμες)  με 36€ ανά συνεδρία.

• Θηλές  με 16€ ανά συνεδρία.

• Κοιλιάς γραμμή  με 20€ ανά συνεδρία.

• Μασχάλες  με 24€ ανά συνεδρία.

• Μηροί  με 36€ ανά συνεδρία.

• Μπικίνι  με 28€ ανά συνεδρία.

• Μπικίνι γραμμή  με 16€ ανά συνεδρία.

• Πλάτη  με 80€ ανά συνεδρία.

• Πόδια  Full  με 64€ ανά συνεδρία.

• Στήθους γραμμή  με 20€ ανά συνεδρία.

• Στήθος Ανδρών  με 80€ ανά συνεδρία.

• Full Face  με 24€ ανά συνεδρία.

• Full  Body  με 160€ ανά συνεδρία.

ΑΘΗΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ

Botox Dysport Full – Face:          Ολοκληρωτική δερματοανάλυση από Δερματολόγο ιατρό, Δύο συνεδρίες ενέσιμου Botox Dysport σε Full – Face( Μέτωπο, Μεσόφρυδο, πόδι χήνας) για άμεση εξαφάνιση των ρυτίδων   με  150

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:     ΣΠΙΛΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ

•  Κλινική εξέταση από Δερματολόγο – Δερματοσκόπηση σπίλων – Αφαίρεση με Laser με 30 €

•  Κλινική εξέταση από Δερματολόγο – Δερματοσκόπηση σπίλων – Χειρουργική αφαίρεση ( με τοπική αναισθησία) συν την ιστολογική εξέταση  με 85 €

• Υαλουρονικό οξύ: Μία εφαρμογή προσώπου της επιλογής σας (για μεσόφρυο ή ρυτίδες ή πόδι χήνας) με 79 ευρώ.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσοθεραπεία προσώπου για αντιοξείδωση, ενυδάτωση και λάμψη   με 30 ευρώ.

• Μεσοθεραπεία προσώπου για αναδόμηση του δέρματος, σύσφιξη, λάμψη και ενυδάτωση   με 40 ευρώ.

• Μικροδερμοαπόξεση με διαμάντι     με 30 ευρώ.

• Botox upper face   από 200 ευρώ.

• Υαλουρονικό οξύ 1 ml   με 130 ευρώ.

• Laser  αποτρίχωσης μπικίνι   από 30 ευρώ.

• Laser  αποτρίχωσης μασχάλες     από 30 ευρώ.

ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων (ισχύει για άτομα με φυσιολογικό αριθμό σπίλων, μέχρι περίπου 30, άρα διάρκεια εξέτασης περίπου 20 λεπτά. Σε άτομα με μεγαλύτερο αριθμό σπίλων ή επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό, άρα και μεγαλύτερη διάρκεια εξέτασης, θα υπάρχει επιβάρυνση 20€)   με 45 ευρώ.

ΜΑΡΟΥΣΙ

Θεραπεία κρολιπόλυσης. Πραγματοποιούνται θεραπείες  σε 2 περιοχές του σώματος, στην τιμή της μίας.

• Laser αποτρίχωσης diode η οποία θα ισχύει κάθε Τετάρτη στις εξής περιοχές:

1) άνω χείλος    20€

2) μασχάλες       30€

3) μπικίνι             40€

4)αντιβράχια     50€

5) κνήμες             60€

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας Τ3 – Τ4 – ΤSH+ Υπέρηχος θυρεοειδούς με με 27€
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΙΡΟΙ-ΑΘΗΝΑ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: FΤ3 + FΤ4 + ΤSH  με 30€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 2: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 20€
ΑΙΓΑΛΕΩ- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας : Τ3 – Τ4 – ΤSH + υπέρηχος θυρεοειδούς με 28€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας Τ3 – Τ4 – ΤSH+ Υπέρηχος θυρεοειδούς + Κλινική εξέταση,διάγνωση και αγωγή από Ενδοκρινολόγο με με 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 25€
ΠΟΛΥΙΑΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 15€
ΒΥΡΩΝΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 15€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 2: TSH T3 T4 Anti-TPO Anti -TG με 30€
ΚΟΛΩΝΟΣ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας : Τ3 + Τ4 + ΤSH +Anti-Tpo + Anti-Tg + Γενική Αίματος με 17€
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας : Τ3 + Τ4 + ΤSH +Anti-Tpo + Anti-Tg με 35€
ΜΑΡΟΥΣΙ
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 20€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 2: TSH T3 T4 Anti-TPO Anti -TG με 40€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 2: FreeT3 ή FreeT4 το καθένα  με 12€
• Υπέρηχος Θυρεοειδούς με 8,50 ευρώ.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
• Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH με 20€
Έλεγχος Θυρεοειδικής λειτουργίας 1: Τ3 – Τ4 – ΤSH Anti-TPO Anti-TG  με 38€

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Check-Up θυρεοειδούς. Περιλαμβάνει: FT3, FT4, TSH και δωρέαν αξιολόγηση από γενικό ιατρό ΜΟΝΟ 19€

ΔΩΡΕΑΝ με την ανωτέρω προσφορά λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο


ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ
Υπέρηχος θυρεοειδούς ή Μαστών ή Προστάτη με 8,5€
Υπέρηχος άνω κοιλίας  με 28€
Υπέρηχος κάτω κοιλίας – άντρες με 8€
Υπέρηχος κάτω κοιλίας – γυναίκες με 15€
Όλα τα Triplex σώματος:Φλεβών άνω ή κάτω άκρων,Αρτηριών κάτω άκρων, καρωτίδων, Νεφρικών αρτηριών, Κολιακής ή Θωρακικής αορτής ( εκτός καρδιάς ) με 35€
Ό Triplex Αρτηριών και Φλεβών κάτω άκρων ή Καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών με 55€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
• Υπέρηχος άνω – κάτω κοιλίας (ανδρών / γυναικών)  με 25€.
• Triplex  αγγείων  με 25€.
• Όλα τα triplex αγγείων και καρδιάς με 25 ευρώ το ένα ή με 40 ευρώ τα δύο.

ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΣ
• Μαγνητική τομογραφία ( εκτός καρδιάς ) η κάθε λήψη χωρίς φάρμακα με 160€
• Triplex Καρωτίδων  με  40€
• Triplex σώματος ( εκτός καρδιάς ) με  50€
     

 

ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Triplex αγγείων ( εκτός καρδιάς ) έκαστο όργανο με 20€
• Μαγνητική τομογραφία ( εκτός καρδιάς ) η κάθε λήψη ( με το σκιαγραφικό όπου χρειάζεται) με  150€
• Αξονική τομογραφία εκάστη λήψη με  45€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας με  32
• Αξονική τομογραφία  εκάστη λήψη  με  45
     
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Triplex  σώματος έκαστο όργανο  με 35
• Αξονική τομογραφία κάθε λήψη  50€ (επιπλέον το σιαγραφικό όπου χρειαστεί)
• Μαγνητική τομογραφία   κάθε λήψη   160€  ( επιπλέον το σκιαγραφικό, όπου χρειαστεί)
     

 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών με 48€
• Triplex φλεβών κάτω άκρων  με 37€
• Υπέρηχος Θυρεοειδούς με 6€
• Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας με  21€
ΥΜΗΤΤΟΣ
• Αξονική τομογραφία εκάστη λήψη με 50€

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Υπέρηχος άνω – κάτω κοιλίας (ανδρών / γυναικών)  με 25
Υπέρηχος άνω κοιλίας ή κάτω κοιλίας με 16
Υπέρηχος Θυρεοειδούς με 6
Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών με 30
Triplex  αγγείων με 30
Triplex  όρχεων  με 40
Ακτινογραφία πανοραμική με 20
Ακτινογραφία κεφαλομετρική με 20

 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΔΑΦΝΗ
Υπέρηχος άνω – κάτω κοιλίας   με 15
Υπέρηχος άνω κοιλίας ή κάτω κοιλίας με 10
Υπέρηχος ήπατος – χοληφόρων  με 15
• Υπέρηχος κοιλιακής αορτής με 15
• Υπέρηχος   ουροδόχου κύστεως – προστάτη    με  15 ευρώ.
• Υπέρηχος   ουροδόχου κύστεως – νεφρών   με  15 ευρώ.
• Υπέρηχος   μαλακών μορίων     με  10 ευρώ.
• Υπέρηχος   παγκρέατος ή μηρού ή σπληνός     με  15 ευρώ.
• Triplex   Φλεβών άνω ή κάτω άκρων  με 37 ευρώ.
• Triplex   Αρτηριών  άνω ή κάτω άκρων  με 38 ευρώ.
• Triplex  Καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών  με 37 ευρώ.
• Triplex  Αγγείων  ( Κοιλιακής αορτής ή Ηπατικής αρτηρίας ή Λαγονίων αρτηριών ή  Νεφρικών αγγείων ή Σπληνοπυλαίου άξονα ή Οσχέου)    με  30 ευρώ.
Triplex  αγγείων με 30
Triplex  όρχεων  με 40
Ακτινογραφία πανοραμική με 20
Ακτινογραφία κεφαλομετρική με 20

 

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ
• Μαγνητική τομογραφία η κάθε λήψη ( χωρίς το σκιαγραφικό όπου χρειάζεται)   με 140 ευρώ.
• Αξονική τομογραφία  εκάστη λήψη     με  45 ευρώ.

ΚΛΙΝΙΚΗ
Triplex Αγγείων (π.χ. καρωτίδες) με 30€
•   Αξονική τομογραφία (Θώρακος, Κρανίου, Άνω Κοιλίας, κάτω κοιλίας, Εγκεφάλου, Αυχένα κ.λ.π) κάθε λήψη  35  ευρώ ( επιπλέον το σκιαγραφικό, όπου χρειαστεί).

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ηλεκτρομυογράφημα 2 άκρων με 40€
Ηλεκτρομυογράφημα 4 άκρων με 80€
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με χαρτογράφησημε 35€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ηλεκτρομυογράφημα 1 άκρων με 18€
Ηλεκτρομυογράφημα 2 άκρων με 37€
Ηλεκτρομυογράφημα 4 άκρων με 74€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηλεκτρομυογράφημα κάθε άκρου με 23,48€

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ  ΚΛΙΝΙΚΗ  
• Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού)     με  110  ευρώ.
Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού)     με  75 ευρώ.
ΠΑΤΗΣΙΑ
 • Ανώδυνη Αξονική Κολονοσκόπηση με  150 ευρώ.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ  ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ  
• Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού) =  80 ευρώ

• Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού) =  105 ευρώ

• Γαστροσκόπηση με ΕΟΠΥΥ: (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού) =  60 ευρώ

• Κολονοσκόπηση  με ΕΟΠΥΥ: (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού) =  85 ευρώ

ΑΘΗΝΑ – ΕΞΑΡΧΕΙΑ   ΚΛΙΝΙΚΗ  
•  Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού) =  85 ευρώ
• Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού) =  105 ευρώ
ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
 • Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού) =  80 ευρώ

• Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή ιατρού) =  100 ευρώ

• Γαστροσκόπηση  με ΕΟΠΥΥ: Συμμετοχή ΕΟΠΥΥ +50€ μέθη

• Κολονοσκόπηση  με ΕΟΠΥΥ: Συμμετοχή ΕΟΠΥΥ +50€ μέθη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ανώδυνη Αξονική Κολονοσκόπηση   με 120€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γαστροσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού) με 95€
Κολονοσκόπηση (συμπεριλαμβάνεται μέθη και αμοιβή γιατρού) με 140€

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

•  Κλινική εξέταση από Αλλεργιολόγο +10 Rast Test +Ανοσοσφαιρίνη IgE +Γενική Αίματος με 90€

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

Κλινική εξέταση  + Αλλεργικά τεστ με 50€

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Μέτρηση πίεσης και ηλεκτροκαρδιογράφημα + Triplex καρδιάς + διάγνωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απο καρδιολόγο με 35€
ΜΑΡΟΥΣΙ
• Holter ρυθμού με 25€• ΗΚΓ – Triplex καρδιάς με 45€
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Κλινική εξέταση + ΗΚΓ + Triplex καρδιάς με 35 ευρώ.    
  • Triplex καρδιάς + test κοπώσεως με 55 ευρώ.
  • Test κοπώσεως  (Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα)  με 25  ευρώ.    
  • Holder  πιέσεως     με     25  ευρώ
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Triplex καρδιάς + test κοπώσεως με 37 ευρώ
  • Holder  ρυθμού     με     30 ευρώ
  • Holder πιέσεως     με     25  ευρώ.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Triplex καρδιάς  με 30€
Triplex καρδιάς + τεστ κοπώσεως με 40€
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• Κλινική εξέταση και ΗΚΓ + Triplex καρδιάς  με 42€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ
• Κλινική εξέταση και ΗΚΓ + Triplex καρδιάς  με 40€
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΚΥΖΗ
• Κλινική εξέταση και Triplex καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα  με 30€
• Κλινική εξέταση και  τεστ κοπώσεως με 30€
• Κλινική εξέταση και  τεστ κοπώσεως  και Triplex καρδιάς με 60€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• Triplex καρδιάς + ΗΚΓ + καρδιολογική εκτίμηση και για παιδιά από 6 ετών και άνω με 39€
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
• Δείκτες Καρδιαγγειακού Κινδύνου: Τριγλυκερίδια + Χοληστερίνη + HDL + LDL + VLDL + CRP ( ποσοτικό ) + Ολικά Λιπίδια + Lp(a) + Apo A1 + ApoB + Ουρία + Ουρικό Οξύ + Κρεατινίνη  με 40€

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• Κλινική εξέταση και Triplex καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογραφημα  με 30€
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
•  Triplex καρδιάς  με 30€
•  Τεστ κοπώσεως  με 20€
• Κλινική εξέταση και ΗΚΓ + Triplex καρδιάς για ενήλικες και απο Παιδοκαρδιολόγο με 40€
• Κλινική εξέταση και  τεστ κοπώσεως  και Triplex καρδιάς  + ΗΚΓ με 60€
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΟΛΩΝΑΚΙ
• Κλινική εξέταση και Triplex καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα  με 35€
•Κλινική εξέταση και Triplex καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα  και τεστ κοπόσεως με 50€

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
•  Ανώδυνη Αξονική Στεφανιογραφία (μαζί με το σκιαγραφικό)   με 160€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Holder πιέσεως με 22€

Holder ρυθμού με 15€

Triplex καρδιάς με 35€

Τεστ κοπώσεως  με 25€

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Πλήρες Καρδιολογικό Check-Up. Περιλαμβάνει: ΗΚΓ, triplex καρδίας, κλινική εξέταση από Ειδικό Καρδιολόγο ΜΟΝΟ 43€.

ΔΩΡΕΑΝ με την ανωτέρω προσφορά λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο.


ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Πακέτο: Επίσκεψη + λιπομέτρηση + διατροφολογικό πρόγραμμα 1 μήνα με 18€

ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ
• Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 1 σημείο   με 20 ευρώ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 2 σημεία  (Ισχύο και σπονδυλική στήλη) + ασβέστιο αίματος  με 30€
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 1 σημείο  με 10€
ΚΟΛΩΝΟΣ
Έλεγχος Οστεοπόρωσης: PTH ( Παραθορμόνη ) + CT + 25(OH)D3 (ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3) + CA + P ( Φωσφόρος ) + Γενική Αίματος με 48€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 1 σημείου  με 30€
ΧΑΛΑΝΔΡΙ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας 1 σημείου με 20€, 2 σημείων με 25€  με 30€
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε 2 σημεία  (Ισχύο και σπονδυλική στήλη) + ασβέστιο αίματος + μαγνήσιο + TSH +αλκαλική φωσφατάση + κλινική εξέταση, διάγνωση και αξιολόγηση απο ειδικό παθολόγο  με 49€
ΜΑΡΟΥΣΙ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας 1 σημείου & Δώρο το δεύτερο σημείο  με 30€
• Πλήρης Έλεγχος οστεοπόρωσης: Μέτρηση οστικής πυκνότητας (1 σημείο) Κρεατινίνη ορού, αλκαλική φωσφατάση, ασβέστιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ασβέστιο ούρων διώρου, κρεατινίνη ούρων διώρου, ιδροξυπρολίνη ούρων διώρου, πυριδινολίνη, οστεοκαλσίνη με 60€

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος: Οπτική οξύτητα+έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία+τονομέτρηση με Goldman+βυθοσκόπηση με μυδρίαση+έλεγχος διάθλασης+ενδεχόμενη συνταγογράφηση γυαλιών οράσεως με 30€

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

• Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 27 €. Περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Μέτρηση Διάθλασης, Τονομέτρηση, Βιομικροσκόπηση (έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων), Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο.

• Παιδοοφθαλμολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 30 €. Περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Μέτρηση Διάθλασης, Βιομικροσκόπηση (έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων), Ορθοοπτικό Έλεγχο (έλεγχος στραβισμού), Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο.

 

ΔΩΡΕΑΝ με κάθε μια από τις ανωτέρω προσφορές λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο.


ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Επίσκεψη + Λιπομέτρηση + Διατροφολογικό πρόγραμμα 1 μήνα με 18 ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΏΝ ΕΙΔΩΝ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ
• Γυαλιά ηλίου και σκελετούς οράσεως έκπτωση τουλάχιστον 25€
• Οφθαλμικοί φακοί μονής οράσεως   ή πολυεστιακοί φακοί      Έκπτωση έως 50%
• Με την  αγορά ενός ζεύγους πολυεστιακών φακών Δώρο άλλο ένα ζεύγος πολυεστιακών με την ίδια ή διαφορετική διοπτρία , Δυνατότητα να είναι και ηλίου. ( Ισχύει για συγκεκριμένους τύπους πολυεστιακών φακών )
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΛΥΦΑΔΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΚΟΛΩΝΑΚΙ – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΣΠΑΤΑ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑΥΡΟΣ – ΦΙΛΟΘΕΗ
Οι προσφορές δεν ισχύουν για τα corner ηλίου στα ΑΤΤΙΚΑ.

Στο κατάστημα του Αεροδρομίου ισχύει μόνο η έκπτωση για γυαλιά ηλίου.

Οι προσφορές δεν ισχύουν συνδυαστικά με άλλες εκπτώσεις ή ειδικά πακέτα προσφορών.

• Σκελετοί οράσεως, Οφθαλμολογικοί φακοί, Ζεύγος οράσεως (σύνολο), γυαλιά ηλίου για κάτω από 200 ευρώ  έκπτωση 20%   για πάνω από 200 ευρώ  έκπτωση 30%
• Παιδικοί ή εφηβικοί  έκπτωση 40%
• Φακοί επαφής   -10% J&J και Optimal ή έκπτωση 20% στους υπόλοιπους
• Γυαλιά Ηλίου έκπτωση 10%   έως 100 ευρώ,  15% έως 249 ευρώ, από 250 ευρώ και πάνω έκπτωση 20%.
•Τσάντες ρουχισμό και λοιπά αξεσουάρ, έκπτωση 10%.

Οι προσφορές δεν ισχύουν συνδυαστικά με άλλες εκπτώσεις ή ειδικά πακέτα προσφορών.     

Μοναστηράκι – Ζωγράφου – Γουδί – Αμπελόκηποι – Χολαργός – Αεροδρόμιο – Factory Outlet Πειραιώς – Ν.Ιωνία – Περιστέρι
• Σε όλα τα γυαλιά οράσεως, σκελετός οράσεως -60% και κρύσταλλα  -60% από τις αρχικές τιμές. Στα γυαλιά οράσεως των Rayban, Oakley & Chopard ισχύει η έκπτωση -60%μόνο σε συνδυασμό κατασκευής φακών με επιστρώσεις. Δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένη αγορά σκελετού για Rayban, Oakley&Chopard.
• Σε όλα τα γυαλιά ηλίου, τρείς (3) κατηγορίες εκπτώσεων: -40%, -50% & -70% από τις αρχικές τιμές. Εξαιρούνται οι μάρκες Rayban&Oakley.
• Παιδικά οράσεως -60%, σκελετό με κρύσταλλα. Παιδικά ηλίου -50%.
• Φακοί επαφής & υγρά φακών επαφής:
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί = 15€
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί και υγρό 500ml = 20€

Δύο (2) κουτιά  ημερήσιοι φακοί επαφής = 30€

Ένα (1) ζευγάρι έγχρωμοι 3μηνιαίοι φακοί επαφής = 20€

Ένα (1) ζευγάρι μηνιαίοι φακοί επαφής και υγρό 300ml = 10€

STORES ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΣΦΑΓΕΙΑ
• Σε όλα τα γυαλιά οράσεως, σκελετός οράσεως -60% και κρύσταλλα  -60% από τις αρχικές τιμές.
Στα γυαλιά οράσεως των Rayban, Oakley&Chopard ισχύει η έκπτωση -60%μόνο σε συνδυασμό κατασκευής φακών με επιστρώσεις. Δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένη αγορά σκελετού για Rayban, Oakley&Chopard.
• Σε όλα τα γυαλιά ηλίου, τρείς (3) κατηγορίες εκπτώσεων: -40%, -50% & -70% από τις αρχικές τιμές. Εξαιρούνται οι μάρκες Rayban&Oakley.
• Παιδικά οράσεως -60%, σκελετό με κρύσταλλα. Παιδικά ηλίου -50%.
• Φακοί επαφής & υγρά φακών επαφής:
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί = 15€
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί και υγρό 500ml = 20€

Δύο (2) κουτιά  ημερήσιοι φακοί επαφής = 30€

Ένα (1) ζευγάρι έγχρωμοι 3μηνιαίοι φακοί επαφής = 20€

Ένα (1) ζευγάρι μηνιαίοι φακοί επαφής και υγρό 300ml = 10€


ΕΥΒΟΙΑ-ΙΟΣ-ΛΕΣΒΟΣ-ΡΟΔΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΧΑΝΙΑ
• Σε όλα τα γυαλιά οράσεως, σκελετός οράσεως -60% και κρύσταλλα  -60% από τις αρχικές τιμές.
Στα γυαλιά οράσεως των Rayban, Oakley&Chopard ισχύει η έκπτωση -60%μόνο σε συνδυασμό κατασκευής φακών με επιστρώσεις. Δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένη αγορά σκελετού για Rayban, Oakley&Chopard.
• Σε όλα τα γυαλιά ηλίου, τρείς (3) κατηγορίες εκπτώσεων: -40%, -50% & -70% από τις αρχικές τιμές. Εξαιρούνται οι μάρκες Rayban&Oakley.
• Παιδικά οράσεως -60%, σκελετό με κρύσταλλα. Παιδικά ηλίου -50%.
• Φακοί επαφής & υγρά φακών επαφής:
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί = 15€
Τρία (3) ζευγάρια μηνιαίοι φακοί και υγρό 500ml = 20€

Δύο (2) κουτιά  ημερήσιοι φακοί επαφής = 30€

Ένα (1) ζευγάρι έγχρωμοι 3μηνιαίοι φακοί επαφής = 20€

Ένα (1) ζευγάρι μηνιαίοι φακοί επαφής και υγρό 300ml = 10€


ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• Κλινική εξέταση από πνευμονολόγο+ σπιρομέτρηση+οξυμετρία+ακτινογραφία θώρακος με 40€

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• Κλινική εξέταση ΩΡΛ +ακοόγραμμα+τυμπανόγραμμα με 30€

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΨΥΧΙΚΟ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ
• Κλινική εξέταση + ΗΚΓ + Triplex καρδιάς + έκδοση πιστοποιητικού με 40€.
ΒΥΡΩΝΑΣ
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 10 €.
ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 10 €.
ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 40 €.
ΓΚΥΖΗ Καρδιολόγος
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 30  €.
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Καρδιολόγος
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 30  €.
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΟΛΟΝΑΚΙ Καρδιολόγος
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 30  €.
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 10 €.
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• Δερματολόγος πιστοποιητικό με 13 €.
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 13€
• Παιδίατρος πιστοποιητικό με 15 €.
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 40 €.
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
• Δερματολόγος πιστοποιητικό με 15 €.
• Παθολόγος πιστοποιητικό με 15
• Καρδιολόγος πιστοποιητικό με ΗΚΓ + Triplex  Καρδιάς  με 30€.
ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΕΣ :Παθολογική εξέταση + Δερματολογική εξέταση + Καρδιολογική εξέταση + ΗΚΓ + Triplex Καρδιάς + Βεβαίωση άθλησης με 39 €.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ:Παθολογική εξέταση + Δερματολογική εξέταση + Καρδιολογική εξέταση + ΗΚΓ + Βεβαίωση άθλησης
με 19
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ:
Παθολογική εξέταση + Δερματολογική εξέταση + Καρδιολογική εξέταση + ΗΚΓ + Triplex Καρδιάς + εξειδικευμένος αιματολογικός έλεγχος για αθλητές (Γενική αίματος + Ουρία + Κρεατινίνη + Χοληστερίνη + HDL + LDL + Τριγλυκερίδια + Κάλιο + Νάτριο + Μαγνήσιο + Ασβέστιο + Σίδηρος + Φεριτίνη + Δείκτες σωματικής υπερκόπωσης + CPK ) + Βεβαίωση άθλησης
με 47
. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πακέτο 1:  Παρασιτολογική κοπράνων + Ακτινογραφία θώρακος + Πιστοποιητικό Ιατρού με 22 ευρώ.

Πακέτο 2:  Παρασιτολογική κοπράνων + Ακτινογραφία θώρακος + Αυστραλιανό αντιγόνο + Πιστοποιητικό Ιατρού με 25 ευρώ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
• Λεύκανση κατ’ οίκον ( περιλαμβάνονται τα υλικά και τα μασελάκια)  με  100  ευρώ.

• Λεύκανση στο ιατρείο ( περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά)  με  75  ευρώ.

• Στεφάνη  ( Θήκη )   Μεταλλοπορσελάνης  ανα δόντι   με  140  ευρώ.

• Εμφύτευμα  Συνολική – Τελική τιμή       με 740 ευρώ.

ΜΑΡΟΥΣΙ
• Όψεις ρητίνης ανά δόντι         με 50 ευρώ.

• Λεύκανση           με 130 ευρώ.

• Στεφάνη  ( Θήκη )   ζιργκονίου        με  170  ευρώ.

• Εμφύτευμα  Συνολική – Τελική τιμή  με 1000 ευρώ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΙΛΙΣΙΑ
• Επαναστατική θεραπεία ραδιοσυχνότητας για άμεση ανακούφιση από μυοσκελετικούς πόνους από 45€ με 20€
• Θεραπεία αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης για κήλες μεσοσπονδυλίου δίσκου Από 50€ με 25€
•Θεραπεία για τενοντίτιδα με τον νέο πανίσχυρο μαγνητικό διεγέρτη (3tesla) αποκλειστικότητα Από 40€ με 20€
ΑΘΗΝΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Φυσικοθεραπείες η κάθε συνεδρία με 20 €.

ΙΛΙΣΙΑ
Φυσικοθεραπείες  η κάθε συνεδρία  με 20 ευρώ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΙΣΙΑΡΙΑΝΗ
Νεφρολογική εξέταση με υπέρηχο και deep stick ούρων με 30 ευρώ.
• Ρύθμιση σωματικού βάρους η κάθε συνεδρία για τον πρώτο μήνα με 15 ευρώ.

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• Θεραπευτικές μαλάξεις – πιέσεις από ρεφλεξολόγο για πονοκεφάλους, σύνδρομο περιστροφικού ιλίγγου, εμβοές , διακοπή καπνίσματος, αντιμετώπιση βουλιμίας, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, αϋπνία, άγχος, πόνους περιόδου. Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση για Ανατολική Θεσσαλονίκη, κάθε συνεδρία με 15 ευρώ.