Προσφορές Ιουλίου-Αυγούστου στο Πολυιατρείο Doctor Care

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EY CLUB-AUTECO
June 8, 2017
Μύθοι και αλήθειες για την προστασία του δέρματος το καλοκαίρι
July 24, 2017
Show all

Προσφορές Ιουλίου-Αυγούστου στο Πολυιατρείο Doctor Care

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για παροχή προληπτικής ιατρικής, το DoctorCare παρέχει την δυνατότητα σε ΟΛΑ τα μέλη της EYCLUB μέχρι31/08/2017  να πραγματοποιήσουν τα εξής:

 • Οδοντιατρικό Τμήμα:
 1. Καθαρισμός και σοδοβολή, σε μία συνεδρία (ραντεβού), ΜΟΝΟ  33€.
 2. Ένα (1) σφράγισμα και καθαρισμός, σε μία συνεδρία(ραντεβού) ΜΟΝΟ  38€.

 • Οφθαλμολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρης Οφθαλμολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 27 €. Περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Μέτρηση Διάθλασης, Τονομέτρηση, Βιομικροσκόπηση (έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων), Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο.
 2. Βυθοσκόπηση ΜΟΝΟ 11€.
 3. Παιδοοφθαλμολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 22 €. Περιλαμβάνει: Μέτρηση οπτικής οξύτητας, Μέτρηση Διάθλασης, Βιομικροσκόπηση (έλεγχος με μικροσκόπιο των πρόσθιων μορίων), Ορθοοπτικό Έλεγχο (έλεγχος στραβισμού), Εκτίμηση Αποτελεσμάτων από Εξειδικευμένο Οφθαλμίατρο.

 • Παθολογικό Τμήμα & Γενικός Οικογενειακός Ιατρός:
 1. Παθολογική Εξέταση ΜΟΝΟ 15€. Περιλαμβάνει έλεγχο αρτηριακής πίεσης και οξυμετρίας. Θα πραγματοποιείται είτε από Ειδικό Παθολόγο είτε Γενικό Ιατρό.

 • Ορθοπαιδικό Τμήμα:
 1. Oρθoπαιδική εξέταση ΜΟΝΟ 22€. Περιλαμβάνει: εξέταση σκολίωσης, κύφωσης και σπονδυλικής στήλης, κλινική εξέταση από ορθοπαιδικό.

 • Καρδιολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρες Καρδιολογικό Check-Up ΜΟΝΟ 43€. Περιλαμβάνει: ΗΚΓ, triplex καρδίας, κλινική εξέταση από Ειδικό Καρδιολόγο.

 

 • ΩΡΛ Τμήμα:
 1. Πλήρης Ακοολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 22€. Περιλαμβάνει: Ακοόγραμμα, κλινική εξέταση από Ειδικό ΩΡΛ.

 • Πνευμονολογικό Τμήμα:
 1. Έλεγχος Αναπνευστικού ΜΟΝΟ 22€. Περιλαμβάνει: Σπιρομέτρηση, Οξυμετρία, κλινική εξέταση από Ειδικό Πνευμονολόγο ή εξειδικευμένο Παθολόγο.

 –

 • Ουρολογικό Τμήμα:
 1. Ουρολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 26€. Περιλαμβάνει: PSA και κλινική εξέταση από Ειδικό Ουρολόγο.
 2. PSA και Υπέρηχος προστάτη και δωρεάν αξιολόγηση από γενικό ιατρό ΜΟΝΟ 22€.

 –

 • Γυναικολογικό Τμήμα:
 1. Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 43€. Περιλαμβάνει: Ενδοκολπικό Υπέρηχο, test ΠΑΠ, Κλινική Εξέταση από Γυναικολόγο.
 2. Γυναικολογικό Check-Up MONO33€. Περιλαμβάνει: test ΠΑΠ, Υπέρηχο Μαστών, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 1. Παιδιατρικό Τμήμα:
 2. Παιδιατρικός Έλεγχος ΜΟΝΟ 27€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Φερριτίνη, Κλινική Εξέταση από Παιδίατρο.

 –

 • Γαστρεντερολογικό Τμήμα:
 1. Κλινική εξέταση από Ειδικό Γαστρεντερολόγο  ΜΟΝΟ 27€. 

 –

 • ΗΚΓ και αξιολόγηση από Καρδιολόγο ή Γενικό Ιατρό ΜΟΝΟ 10€.

 

 • Check-Up Θυρεοειδούς MONO 27€. Περιλαμβάνει: FT3, FT4, TSH, Υπέρηχο Θυρεοειδούς και δωρεάν αξιολόγηση από Γενικό Ιατρό.

 

 • Βασικό CheckUpΜΟΝΟ 20€. Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο Αίματος,Ουρία, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη Ορού, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), Γενική Ούρων, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • Βασικό CheckUp και PSAΜΟΝΟ 29€.
 • Βασικό Check-Up και Φερριτίνη , Σίδηρος Ορού ΜΟΝΟ 29€.

 • Αιματολογικό CheckUpΜΟΝΟ 10€. Περιλαμβάνει: Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σάκχαρο, Γενική Αίματος, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.

 • Αιματολογικές εξετάσεις για ηπατίτιδα:
  Πακέτο Α: Περιλαμβάνει: Αντισώματα Ηπατίτιδας Α Ολικά (Anti-HAV), Αντισώματα Ηπατίτιδας C (Anti- HCV), Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBsAg ) ΜΟΝΟ 15€.
  Πακέτο Β: Περιλαμβάνει: Γενική Εξέταση Αίματος, Γενική Ούρων, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ), Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σάκχαρο, Ουρικό Οξύ, Τρανσαμινάση AST (SGOT), Τρανσαμινάση ALT (SGPT), γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT), Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBsAg) ΜΟΝΟ 23€.
  Πακέτο Γ: Περιλαμβάνει: Γενική Εξέταση Αίματος, Γενική Ούρων, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών(ΤΚΕ), Χοληστερόλη Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σάκχαρο, Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH), Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4), Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBsAg) ΜΟΝΟ 23€.

 • ΔΩΡΕΑΝ με κάθε μια από τις ανωτέρω προσφορές λιπομέτρηση και αξιολόγηση από Διαιτολόγο.

Για ραντεβού καλέστε μας στο 2315 555 000 ή καλέστε απευθείας στο τηλέφωνο του πολυιατρείου 2315 555 555