«Γιατί να τα χάσω αφού θα τα ξαναπάρω»;
September 1, 2015
Lifting δοντιών
September 3, 2015
Show all

Αποκατάσταση Μαστού μετά από Μαστεκτομή

Η αποκατάσταση του μαστού, που έχει αφαιρεθεί λόγω καρκίνου ή άλλων ασθενειών, είναι μία κοινά αποδεκτή πρακτική στις μέρες μας. Νέες ιατρικές τεχνικές και μηχανισμοί έχουν κάνει δυνατό για τους πλαστικούς χειρουργούς να δημιουργήσουν ένα στήθος, το οποίο να πλησιάζει στη μορφή και εμφάνιση με ένα απόλυτα φυσικό στήθος. Συχνά, η αποκατάσταση είναι δυνατόν να γίνει άμεσα κατά την εγχειρητική αφαίρεση του προσβληθέντος μαστού (ακολουθώντας την αφαίρεση του στήθους), έτσι ο ασθενής να μη χρειαστεί να βιώσει την εμπειρία της πλήρης απουσίας του μαστού.
Οι περισσότεροι ασθενείς με μαστεκτομή είναι ιατρικά ικανοί για αποκατάσταση, και σε κάποιους από αυτούς, όπου η μορφή, το μέγεθος και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου επιτρέπει την άμεση αποκατάσταση. Οι καλύτερες υποψήφιες, παρόλα αυτά, είναι γυναίκες στις οποίες ο καρκίνος, λόγω της πρώιμης διάγνωσης και ριζικής εκτομής , δεν θα χρειαστεί οποιεσδήποτε συμπληρωματικές θεραπείες ή ακτινοβολίες.
Υποθετικά, όλες οι γυναίκες που υποβάλλονται σε μαστεκτομή μπορούν να επωφεληθούν από ένα επανορθωτικό χειρουργείο μαστού. Αυτό, το οποίο πρέπει να γνωρίζουν, είναι ότι αυτά τα χειρουργεία δεν είναι απλά και ενέχουν κάποιους κινδύνους γενικούς, αλλά και ειδικούς τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ο χειρουργός για την επιλογή του χρόνου της τεχνικής και της μεθόδου που θα ακολουθηθεί.
Γενικά, τα συνήθη προβλήματα ενός χειρουργείου, όπως η αιμορραγία, η συλλογή υγρών, οι εκτεταμένες ουλές των ιστών, ή προβλήματα με την αναισθησία, μπορούν να συμβούν αν και δε συσχετίζονται μεταξύ τους.
Η ενδιαφερόμενη μπορεί να ξεκινήσει να μιλά σχετικά με την αποκατάσταση άμεσα από τη στιγμή που υπάρξει διάγνωση καρκίνου. Στην ιδανική περίπτωση, ο χειρούργος για το στήθος να εργαστεί μαζί με τον πλαστικό χειρουργό , ώστε να αναπτύξουν μία στρατηγική, η οποία θα φέρει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
Μετά την αξιολόγηση της υγείας της ασθενούς , ο πλαστικός χειρουργός θα εξηγήσει ποιες επιλογές αποκατάστασης είναι κατάλληλες ανάλογα με την ηλικία, την υγεία, την ανατομία, τους ιστούς, τη μελλοντική θεραπευτική αγωγή (χημειοθεραπεία-ακτινοβολία), αλλά και τους στόχους της ασθενούς.
Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή μπορεί να βελτιώσει την εμφάνισή της γυναίκας και να ανανεώσει την αυτοπεποίθησή της, αλλά να θυμάστε ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η βελτίωση και όχι η τελειότητα.
Η αποκατάσταση του μαστού συνήθως περιλαμβάνει περισσότερες από μία επεμβάσεις. Το πρώτο στάδιο, είτε γίνεται την ίδια στιγμή με τη μαστεκτομή είτε σε άλλο χρόνο μετεγχειρουργικά με ένα καινούργιο χειρουργείο.

Κατά το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης, τη δημιουργία της ποσότητας(ογκου) του στήθους, συνήθως πάντα χρησιμοποιείται γενική αναισθησία.
Καθώς υπάρχουν πολλές επιλογές διαθέσιμες στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή, η ενδιαφερόμενη πρέπει να συζητήσει με τον ιατρό της ποια είναι η καταλληλότερη.
Η χρήση διατατών του δέρματος(φωτογρ. 1), είναι η πιο κοινή τεχνική και συνδυάζει τη μέθοδο διάτασης με ενθέματα συνδυαστικά ορού και σιλικόνης, τα οποία όταν φτάσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα βγάζουμε τη βαλβίδα έγχυσης και τα ενθέματα παραμένουν στη θέση τους.
Ακολουθώντας τη μαστεκτομή, ο πλαστικός χειρουργός θα τοποθετήσει ένα ένθεμα διάτασης κάτω από το δέρμα και τον μυ του μαστού . Μέσα από έναν μικροσκοπικό μηχανισμό βαλβίδας, οποίος βρίσκεται κάτω από το δέρμα, περιοδικά θα τοποθετηθεί αλατούχο διάλυμα, όπου σταδιακά θα γεμίσει την επέκταση αυτή σε αρκετές εβδομάδες ή και μήνες. Αφού το δέρμα στην περιοχή του στήθους τεντωθεί αρκετά, αφαιρείται ο διατατής, εάν δεν είναι μονιμος και σε μία δεύτερη επέμβαση τοποθετείται, στη θήκη που έχει δημιουργηθεί, ένα σταθερό πλέον ένθεμα σιλικόνης.
Η περιοχή της θηλής και του σκούρου δέρματος γύρω από αυτήν, ξαναδημιουργείται στη συνέχεια της διαδικασίας.
Σε μερικούς ασθενείς δεν κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του ιστού πριν τοποθετηθεί το ένθεμα. Για αυτές τις γυναίκες, ο πλαστικός χειρουργός θα προχωρήσει τοποθετώντας κάποιο ένθεμα ως πρώτο βήμα.

1
Μια άλλη προσέγγιση αναδόμησης με ένθεμα περιλαμβάνει δημιουργία του δέρματος (skin flap) χρησιμοποιώντας ιστό τον οποίο παίρνουμε από άλλα σημεία του σώματος, όπως την πλάτη, τους γλουτούς ή την κοιλιά( φωτογρ.2). Ο ιστός περιλαμβάνοντας το δέρμα, τοποθετείται κάτω από το δέρμα στο στήθος, δημιουργώντας μία θήκη για το ένθεμα ή σε μερικές περιπτώσεις, δημιουργεί όγκο στήθους από αυτόλογο ιστό, χωρίς να χρειαστεί το ένθεμα.
Στην τεχνική μεταφοράς ελεύθερου κρημνού, χρησιμοποιείται ιστός, ο οποίος αφαιρείται χειρουργικά από την κοιλιά, τους μηρούς ή τους γλουτούς και στη συνέχεια μεταμοσχεύεται στο στήθος αναστομώνοντας τα αιμοφόρα αγγεία με τα νέα που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται τις ικανότητες ενός πλαστικού χειρουργού, ο οποίος έχει πείρα στη μικροχειρουργικη.

2
Εάν χρησιμοποιηθούν αυτόλογοι ιστοί, είτε με τη μορφή ελεύθερων ή μεταφερόμενων κρημνών, είναι πιο περίπλοκη διαδικασία απ’ ό,τι η διάταση του δέρματος. Από την άλλη μεριά, όταν το στήθος αποκατασταθεί πλήρως με τον δικό σας ιστό, το αποτέλεσμα γενικά θα είναι πιο φυσικό και δεν θα υπάρχει ανησυχία σχετικά με το σιλικονούχο ένθεμα.
Θα χρειαστεί περίπου έξι εβδομάδες για αναρρωση από μία συνδυασμένη επέμβαση μαστεκτομής και αποκατάστασης ή μόνο από μία αποκατάσταση ιστού.

Η ανάρρωση είναι απόλυτα εξαρτημένη από τη μορφή και την βαρύτητα της μαστεκτομής, όπως και την τεχνική και μέθοδο αποκατάστασης.
Με την αποκατάσταση δεν μπορεί να ανακτηθούν οι φυσιολογικές αισθήσεις του στήθους , αλλά με την πάροδο του χρόνου, ίσως αποκαταστηθεί μερικώς η αίσθηση. Οι περισσότερες ουλές θα μειωθούν σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου, αν και ίσως χρειαστεί ένα ή δύο χρόνια, αλλά θα εξαφανιστούν πλήρως. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα της συνολικής αποκατάστασης, τόσο λιγότερο ενοχλούν οι ουλές.
Για τους περισσότερος ασθενείς με μαστεκτομή, η αναδόμηση του στήθους θα βελτιώσει δραματικά την εμφάνιση και την ποιότητα της ζωής μετά το χειρουργείο.

Συνεργαζόμενος Ιατρός του EY Club
Παντελίδης Μελέτης  – Πλαστικός χειρουργός