Αυτοεκτίμηση του παιδιού

Συμβουλές για ασφαλές παιχνίδι
June 8, 2015
Προσοχή στον ήλιο
June 8, 2015
Show all

Αυτοεκτίμηση του παιδιού

Η αυτοεκτίμηση είναι η βασική πεποίθηση που έχει το άτομο για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου αντικατοπτρίζεται στις ενέργειές του, τόσο στο τι κάνει όσο και στο πώς το κάνει. Παρόλο που ο βαθμός αυτοεκτίμησης διαφοροποιείται στιγμή τη στιγμή, αποτελεί τη αξιόπιστη ένδειξη για την υγιή ή μη υγιή εικόνα του ατόμου. Ένα άτομο με υγιή αυτοεκτίμηση, είναι ένα άτομο που είναι πετυχημένο στη ζωή του.

Αν και η αυτοεκτίμηση χτίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, τα θεμέλια της μπαίνουν κατά την παιδική ηλικία. Τα θεμέλια αυτά μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που εμφανίζονται στη ζωή του.

Οι γονείς έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στον τρόπο που ένα παιδί βλέπει τον εαυτό του και πιστεύει σε αυτόν. Όταν ένα παιδί γνωρίζει ότι ανήκει κάπου, ότι πράττει σωστά και ότι συμβάλλει, τότε μπορεί πιο εύκολα να αναπτύξει μια υγιή αυτοεκτίμηση.

Έχετε στο μυαλό σας ότι:

  • Τα παιδιά αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου μέσω του τρόπου που οι γονείς τους μιλάνε και τους συμπεριφέρονται. Δείξτε και πείτε στα παιδιά σας ότι τα αγαπάτε και ότι νοιάζεστε για αυτά.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν πόσο καλά συμπεριφέρονται μέσω του τρόπου που οι γονείς αντιδρούν στην συμπεριφορά τους. Επιβραβεύστε τα παιδιά σας περισσότερο από ότι τα μαλώνετε.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά όταν μέσα στην ίδια την οικογένεια διδάσκονται τη συνεργασία. Δώστε στο παιδί σας κάποιες αρμοδιότητες στο σπίτι κατάλληλες για την ηλικία του.