Πρόβλημα με εκρηκτικές διαστάσεις η παιδική παχυσαρκία
January 26, 2016
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
February 3, 2016
Show all

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μία μέθοδος ενδοσκοπικής χειρουργικής, η οποία πραγματοποιείται χωρίς να ανοίξει η κοιλιά του ασθενούς. Είναι απαραίτητο να «γεμίσει» η περιτοναϊκή κοιλότητα με αέριο (πνευμοπερι­τόναιο) και να εισέλθει μέσα σε αυτή ένα ενδοσκόπιο (λαπαροσκόπιο), το οποίο μεταφέρει την εικόνα από το εσωτερικό της κοιλίας στο μόνιτορ, καθοδηγώντας το χειρουργό στις κινήσεις του. Τα εργαλεία εισέρχονται στην κοιλία μέσα από μικρές οπές (0,5-1 εκ.).

Ποιες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά;

Η πιο συχνά εκτελούμενες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι η λαπα­ροσκοπική χολοκυστεκτομή, η λαπαροσκοπική πλαστική διαφόρων τύ­πων κηλών(βουβωνοκήλης, μηροκήλης, ομφαλοκήλης, μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης), η λαπαροσκοπική θολοπτύχωση για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή. Βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας(αφαίρεση κύστεων ωοθήκης, ινομυωμάτων μήτρας),σε καλοήθεις, κακοήθεις παθήσεις του γαστρεντε­ρικού σωλήνα (στομάχι, παχύ έντερο), παθήσεις του ήπατος, του σπληνός, ουρολογικές (νεφρεκτομή, επινεφριδεκτομή, ριζική προστατεκτομή) και επεμβάσεις παχυσαρκίας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική;

Ο μετεγχειρητικός πόνος, το εγχειρητικό στρες και η επιβάρυνση του καρ­διοαναπνευστικού συστήματος μετεγχειρητικά είναι σημαντικά μικρότερα. Ηκινητοποίηση του ασθενούς μετά την επέμβαση είναι ταχύτατη,ενώ ο χρόνος μετεγχειρητικής νοσηλείας και ο χρόνος επανόδου στην καθημερινή δραστηριότητα είναι πολύ συντομότερος. Οι επιπλοκές του χειρουργικού τραύματος (λοίμωξη, μετεγχειρητική κήλη) είναι πολύ σπανιότερες,ενώ και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς ανώτερο. Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι η αποφυγή δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων, οι οποίες συχνά προκαλούν ειλεό σε ασθενείς μετά από ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ποιες είναι οι αντενδείξεις της λαπαροσκοπικής χειρουργικής;

Κύριες αντενδείξεις αποτελούν η ύπαρξη βαρείας διαταραχής της πηκτικό­τητας του αίματος, το ιστορικό πολλαπλών ενδοκοιλιακών επεμβάσεων και η βαρειά καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί κατά το πνευμοπεριτοναίο.

Συνεργαζόμενος Ιατρός του EY Club 
Οικονόμου Βασίλειος – Χειρουργός, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Ανοικτή – Λαπαροσκοπική Χειρουργική.