Τα οφέλη της κάρτας

Πλεονεκτήματα
των κατόχων της κάρτας υγείας EY Club

  • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
  • Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών υγείας χωρίς ταλαιπωρία
  • Χαμηλό κόστος
  • Μη προπληρωμή για υπηρεσίες που πιθανόν δε χρειάζονται
  • Μη ύπαρξη προϋποθέσεων για απόκτηση της