Ακτσαλής Ευάγγελος – Πλαστικός Χειρουργός

July 1, 2015

Γυαλίστε τον καθρέφτη της ψυχής σας!

Ο χρόνος, η έκθεση στον ήλιο, η κληρονομικότητα καιπαράγοντες του τρόπου ζωήςόπως η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ καιτο κάπνισμα δρουν σωρευτικά και αλλοιώνουν σταδιακά την υφή και την ποιότητα του δέρματός μας. Πουθενά η επίδραση αυτή δεν είναι πιο φανερή απ’ ότι στο πρόσωπo. Πρόληψη Η πρόληψη πάντα είναι η […]