Δημήτριος Σ. Καραταγλής – Ορθοπεδικός Χειρουργός

October 2, 2015

Αρθροσκόπηση Ώμου

Τι είναι η αρθροσκόπηση ώμου; Αρθροσκόπηση είναι η χειρουργική τεχνική ελάχιστης παρεμβατικότητας (minimally invasive surgery – MIS) κατά την οποία, μέσα από μικρές τομές μεγέθους περίπου μισού εκατοστού, με τη χρήση ειδικού άκαμπτου ενδοσκοπίου (αρθροσκόπιο) έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε λεπτομερώς την άρθρωση και κατόπιν με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων […]
October 1, 2015

Αρθροσκόπηση Γόνατος

Τι είναι η αρθροσκόπηση γόνατος; Αρθροσκόπηση είναι η χειρουργική τεχνική ελάχιστης παρεμβατικότητας (minimally invasive surgery – MIS) κατά την οποία, μέσα από μικρές τομές μεγέθους περίπου μισού εκατοστού, με τη χρήση ειδικού άκαμπτου ενδοσκοπίου (αρθροσκόπιο) έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε λεπτομερώς την άρθρωση και κατόπιν με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων […]