Θεόδωρος Β. Σακελλαρίου MDPhDc – Ειδικός Καρδιολόγος

September 4, 2015

Προσχολικός καρδιολογικός έλεγχος

Τα τελευταία χρόνια διεθνώς αλλά και στη χώρα μας ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την ανάγκη καρδιολογικού ελέγχου των παιδιών. Το τελευταίο κορυφώθηκε με την ένταξη της καρδιολογικής εξέτασης στις υποχρεωτικές εξετάσεις για την εγγραφη του παιδιού στη δημοτική εκπαίδευση, κάτι το οποίο για άγνωστους λόγους έπαψε να ισχύει πρόσφατα. Το […]