Cookie policy (EU)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.eyclub.gr.

Η χρήση – πλοήγηση στον ιστότοπο www.eyclub.gr από τον επισκέπτη-χρήστη προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω  Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου και Cookies, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του παραπάνω ιστότοπου.

Ο ιστότοπος www.eyclub.gr προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους επισκέπτες – χρήστες, από την εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Κομνηνών 19, ΤΚ 54624 με ΑΦΜ 997994117 της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι info@eyclub.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας 23 1500 1500.

 

 1. Πρόσβαση στον ιστότοπο

Η πρόσβαση στον ιστότοπο επιτρέπεται 365 ημέρες το χρόνο, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται συντήρηση ή αναβάθμιση αυτού ή διακοπή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμος ο ιστότοπος www.eyclub.gr η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η εταιρεία δύναται θα ενημερώνει το περιεχόμενο του ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο, να αναστείλει την πρόσβαση σε αυτόν ή ακόμα και να την διακόψει. Δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κάποια δεδομένη στιγμή το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν είναι πλήρως ενημερωμένο.

Ο ιστότοπος www.eyclub.gr παρέχει δωρεάν στον επισκέπτη-χρήστη πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προγράμματα των καρτών υγείας EY Club καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών όπως επίσης και τις δυνατότητες επικοινωνίας με την εταιρεία.

Ο χρήστης – επισκέπτης με την πρόσβασή του στον ιστότοπο www.eyclub.gr αποδέχεται-συμφωνεί ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους  Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου και Cookies και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεται αυτόν.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό ιστότοπο  www.eyclub.gr  να είναι πλήρεις, ακριβείς και σαφείς. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη -χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις δυνατές και απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα προσβληθεί από ιούς ή οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να φέρει καταστροφικές ή μεταδοτικές ιδιότητες και ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

 1. Συμπεριφορά χρηστών

Οι επισκέπτες -χρήστες του ιστότοπου www.eyclub.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική Νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες-χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο και κατ’ επέκταση στην ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε..

 1. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Η πρόσβαση στον ιστότοπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη-χρήστη και όχι της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.. Ο επισκέπτης-χρήστης του ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως π.χ. υπολογιστή ή κινητό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση σε αυτόν. Είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. έχει λάβει στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του ιστότοπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

 

 1. Δεσμοί σε τρίτους

Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους-links προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων-links και λοιπών δράσεων. Κατά συνέπεια για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την πλοήγηση ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή και στα καταστήματα, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η Εταιρεία δεν ενστερνίζεται, δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή και καταστημάτων ή και υπηρεσιών στα οποία μπορεί να παραπέμπει ή και ότι συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας κτλ.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή διατυπώνεται στο συγκεκριμένο σύνδεσμο  Πολιτική Απορρήτου και Cookies.

Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή το κείμενο αυτό ώστε να κατανοήσετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε αυτά.

Εάν συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και Cookies.

 

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου www.eyclub.gr συμπεριλαμβανομένων και των διακριτών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων κλπ. ανήκει στην ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και διέπεται από τις σχετικές Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία.

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. η ολική ή η εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, αναπαραγωγή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη χρήση περιεχομένου του ιστότοπου υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης αυτών. Οι παραπάνω ενέργειες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσεως διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  &COOKIES

 

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη στον ιστότοπο www.eyclub.gr διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν.2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) όπως και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE 2016/679).

Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη των παρακάτω, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» μαζί με τους «Όρους Χρήσης» εξηγεί πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο www.eyclub.gr ή όταν εγγραφείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας και ζητάτε πληροφορίες από εμάς ή προβείτε στην αγορά προγράμματος υγείας.

Ο ιστότοπος www.eyclub.gr προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους επισκέπτες – χρήστες από την εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Κομνηνών 19, ΤΚ 54624 με ΑΦΜ 997994117 της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι info@eyclub.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας 23 1500 1500.

 1. Πολιτική για Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή την συσκευή κινητού τηλεφώνου ή του tablet όταν πλοηγήστε σε έναν ιστότοπο, όταν συμμετέχετε σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς, όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία κλπ.

Τα cookies εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, όπως το να σας επιτρέπουν να περιηγείστε αποτελεσματικά μεταξύ των ιστοσελίδων, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστη όταν επιστρέψετε σε έναν ιστότοπο που έχετε ήδη επισκεφτεί.

Ο ιστότοπος www.eyclub.gr χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο περιβάλλον για τους επισκέπτες-χρήστες του. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως cookies απαραίτητα για την παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας αλλά και cookies για την στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας να σας ειδοποιεί πριν την αποθήκευση ενός cookie ή να απενεργοποιεί τα cookies (όμως όταν το κάνετε αυτό, μπορεί κάποιοι από τους ιστοτόπους μας να μην λειτουργούν σωστά).

Αναλυτικά η Πολιτική Απορρήτου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει του Νέου Κανονισμού 2016/679/ΕΚ στο  https://www.dpa.gr .

 1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες όταν πλοηγήστε στον ιστότοπο μας, όταν συμμετέχετε σε οποιοδήποτε διαγωνισμό μας, όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και ζητάτε πληροφορίες σχετικά με εμάς κλπ. Επίσης συλλέγουμε τα δεδομένα που εμπεριέχονται στις σχετικές φόρμες-σελίδες όταν ζητάμε απαιτούμενες πληροφορίες από εσάς, όταν δημιουργείτε έναν Λογαριασμό σε εμάς ή όταν προβείτε στην αγορά προϊόντος. Όταν επισκέπτεστε στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter ή Google+ ενδέχεται να συλλέξουμε από αυτούς τους ιστότοπους πληροφορίες που εσείς καθιστάτε διαθέσιμες στο κοινό μέσω του προφίλ σας, με σκοπό να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως χρήστης και να σας προσφέρουμε ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η συλλογή των στοιχείων σας (προσωπικά δεδομένα) που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας από την eyclub.gr, πραγματοποιείται από εμάς με σκοπό την εξυπηρέτησή σας σε ζητήματα παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή στο πλαίσιο ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας που δίνεται μέσω της φόρμας.

Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων είναι να μας βοηθήσετε:

 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας
 • να διεκπεραιώσουμε τα αιτήματα που υποβάλατε στον ιστότοπό μας ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί μας
 • να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας
 • να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο Δίκαιο ή άλλες απαιτήσεις μιας ρυθμιστικής αρχής
 • να συνάψουμε μαζί σας συμβάσεις
 • να διεκπεραιώσουμε την κατάρτιση συμβάσεων που συνάπτετε με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων προς τούτο εγγράφων,
 • να προβούμε σε χρήση όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο

Τα προσωπικά στοιχεία που μπορεί να επεξεργαστούμε για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

Μέσω της πλοήγησης σας στον ιστότοπο μας:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δημογραφικές πληροφορίες όπως η διεύθυνσή σας κλπ
 • Άλλες πληροφορίες σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών

Όταν είστε πελάτης και αποδέκτης των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών ή υποψήφιος πελάτης:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δημογραφικές πληροφορίες όπως η διεύθυνσή σας κλπ
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε ως μέρος της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς
 • Άλλες πληροφορίες σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών

Ακόμη η Εταιρεία μας δύναται να καταγράφει και ν’ αρχειοθετεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες με τους πελάτες της, εφόσον αυτοί επιθυμούν να λάβουν τις παρεχόμενες από την Εταιρεία ή/και τρίτους υπηρεσίες, να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή να υποβάλλουν παράπονα. Σε κάθε περίπτωση γίνεται πάντα ενημέρωση σχετικά για την ανωτέρω καταγραφή κατά την έναρξη της τηλεφωνικής σας συνομιλίας με την Εταιρεία μας.

 1. Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται.

Διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων και βρίσκει έρεισμα σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις όπως: συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης, επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας ή τρίτων, δημόσιο ή ζωτικό συμφέρον.

 1. Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλείς τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται και έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

Όλοι οι συνεργάτες μας, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, οι εργαζόμενοι και εκτελούντες την επεξεργασία (δηλ. όσοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία για λογαριασμό μας για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω), οι οποίοι έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα τέτοιων προσωπικών πληροφοριών.

Τα προσωπικά δεδομένα, με την επιφύλαξη των παρακάτω, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

 1. Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα για πληροφόρηση, πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr.

Σε περίπτωση που προβείτε στην παραγγελία προγράμματος υγείας, τα στοιχεία σας (προσωπικά δεδομένα) συλλέγονται από την ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας που ζητάτε. Αυτά θα τηρηθούν για χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος σχετικά με την εκτέλεση της παραγγελίας αλλά και την παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος υγείας που προμηθευτήκατε. Μέχρι την παροχή υπηρεσίας ή την παράδοση του προϊόντος έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων.

Μετά την παροχή υπηρεσίας ή την παράδοση προϊόντος έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, και υποχρεούστε να παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η μη παροχή τους καθιστά αδύνατη την προσφορά και διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων από την ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.  προς εσάς. Επίσης με την εντολή παραγγελίας η παροχή δεδομένων αποτελεί νομική και συμβατική υποχρέωση.

Ο παρών ιστότοπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης-χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχειρίσεως και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης-χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι γνωρίζετε πάντα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας από καιρού εις καιρόν προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορούμε επίσης να προβούμε σε αλλαγές, όπως απαιτείται, για να συμμορφωθούμε με αλλαγές στο ισχύον δίκαιο ή τις κανονιστικές απαιτήσεις. Όπου είναι εφικτό, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.