ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ

June 10, 2015

ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαπιστώνοντας τα ολοένα αυξανόμενα προβλήματα στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και προσπαθώντας να προστατέψουν την υγεία όσων αγαπούν, οι Έλληνες στρέφονται στην Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας. Από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης παρουσίασαν αύξηση 25.2% στη χώρα μας, σύμφωνα με […]