Αυτοεκτίμηση του παιδιού

June 8, 2015

Αυτοεκτίμηση του παιδιού

EYKIDS Η αυτοεκτίμηση είναι η βασική πεποίθηση που έχει το άτομο για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου αντικατοπτρίζεται στις ενέργειές του, τόσο στο τι κάνει όσο και στο πώς το κάνει. Παρόλο που ο βαθμός αυτοεκτίμησης διαφοροποιείται στιγμή τη στιγμή, αποτελεί τη αξιόπιστη ένδειξη για την υγιή ή […]