Δελτίο Τύπου EYCLUB

June 10, 2015

Δελτίο Τύπου

ΕΥ Club – Διατροφή Οι κάρτες υγείας ΕΥ Club συνεπείς στην διαρκή προσπάθεια για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους συνδρομητές τους, προχωρούν σε μία νέα σημαντική συνεργασία. Οι κάτοχοι των καρτών υγείας ΕΥ Club, πλέον έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο φορέα παροχής διαιτολογικών υπηρεσιών, την επιστημονική ομάδα διατροφή. Με περισσότερα […]