Κάπνισμα

June 8, 2015

Kαταπολέμηση του καπνίσματος

Το κάπνισμα αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία θανάτου που θα μπορούσε να αποφευχθεί στην ΕΕ. Αποκτώντας ολοένα μεγαλύτερη επίγνωση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να αποθαρρύνει τη δημιουργία νέων καπνιστών, να βοηθά όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, να προστατεύει τους παθητικούς καπνιστές και να περιορίζει […]