Καταπολέμηση του καπνίσματος

June 8, 2015

Kαταπολέμηση του καπνίσματος

Το κάπνισμα αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία θανάτου που θα μπορούσε να αποφευχθεί στην ΕΕ. Αποκτώντας ολοένα μεγαλύτερη επίγνωση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να αποθαρρύνει τη δημιουργία νέων καπνιστών, να βοηθά όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, να προστατεύει τους παθητικούς καπνιστές και να περιορίζει […]