Κρεατάκια

June 8, 2015

Ενημέρωση για τα κρεατάκια

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) όπως και οι αμυγδαλές αποτελούν τμήμα του αμυντικού συστήματος του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις. Εντοπίζονται στο πάνω μέρος του στόματος ακριβώς πίσω από τη μύτη και τη μαλακή υπερώα. Δεν φαίνονται άμεσα από το στόμα και για να τις δούμε χρειαζόμαστε την βοήθεια ειδικών εργαλείων. Οι […]