ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

June 10, 2015

Εξελίξεις στη διαθλαστική χειρουργική

Με τη χρήση Laser αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά πολύ ιδιαίτερες οφθαλμολογικές παθήσεις. Τα τελευταία χρόνια η Διαθλαστική Χειρουργική παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη και εξαιτίας της αποτελεσματικότητας ,της ακρίβειας και της ασφάλειας τους οι διορθωτικές επεμβάσεις των οφθαλμών με excimer laser έχουν γίνει οι πιο δημοφιλείς και συχνές χειρουργικές επεμβάσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Περισσότερες […]