Σκολίωση

June 8, 2015

Σκολίωση

Σκολίωση είναι η τρισδιάστατη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης με κύρια χαρακτηριστικά την πλάγια κλίση και στροφή των σπονδύλων στο μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή η σπονδυλική στήλη παρουσιάζει μια παραμόρφωση στην πλάγια κάμψη της, ενώ από πίσω μοιάζει με S ή C. Το EY Club, γνωρίζοντας τη σημαντικότητα της έγκαιρης διάγνωσης των […]