ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

June 8, 2015

Βρογχικό άσθμα

Το βρογχικό άσθμα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών η οποία προκαλεί αυξημένη υπεραντιδραστικότητα που οδηγεί σε επανειλημμένα επεισόδια συρίττουσας αναπνοής, αίσθημα δύσπνοιας, συσφιγκτικό θωρακικό άλγος και βήχα ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.Τα συμπτώματα αυτά συνδυάζονται με περιορισμό της ροής του αέρος που είναι συχνά αναστρέψιμος […]